skip to main content

Zagadnienia informacji naukowej.

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej.; Ośrodek Informacji Naukowej (Polska Akademia Nauk); Uniwersytet Warszawski. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.; Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1972

Online access

Searching Remote Databases, Please Wait