skip to main content

Wiedza o świecie a czytanie ze zrozumieniem w języku hiszpańskim jako obcym

Ćavar, Ana

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2016, Vol.23 (23), p.83-96

Full text available

Citations Cited by
 • Title:
  Wiedza o świecie a czytanie ze zrozumieniem w języku hiszpańskim jako obcym
 • Author: Ćavar, Ana
 • Subjects: Education ; Language and Literature Studies ; Social Sciences ; wiedza o świecie ; czytanie w języku obcym ; hiszpański jako język obcy ; rozumienie tekstów literackich
 • Is Part Of: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2016, Vol.23 (23), p.83-96
 • Description: The aim of the article is to give insight into reading comprehension and the role of prior knowledge in reading literary texts in Spanish as a foreign language. In order to achieve this, the author conducted a survey to investigate understanding and inferencing in understanding of the culturally marked text elements in three literary texts fragments. The subjects were students of the first and the second year of Spanish language and literature. The results indicate that it requires both linguistic and cultural knowledge to establish adequate comprehension and that the knowledge of the language cannot compensate for insufficient knowledge of the world.Celem artykułu było przeanalizowanie znaczenia rozumienia i posiadanej wiedzy w czytaniu tekstów literackich w języku hiszpańskim jako obcym. Przeprowadzono badanie dotyczące rozumienia i wnioskowania w rozumieniu nacechowanych kulturowo elementów tekstowych we fragmentach trzech tekstów literackich. Badani byli studenci pierwszego i drugiego roku studiów języka i literatury hiszpańskiej. Wnioski wskazują, że odpowiednie rozumienie tekstu zależy od wiedzy językowej i kulturowej oraz że znajomość kodu językowego nie kompensuje braku wiedzy o świecie.
 • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Language: English
  Polish
 • Identifier: ISSN: 0860-6587
  EISSN: 2449-6839
  DOI: 10.18778/0860-6587.23.07
 • Source: CEEOL: Open Access
  Directory of Open Access Journals

Searching Remote Databases, Please Wait