skip to main content

University rankings and educational quality

Nguyễn Tấn, Đại ; Vũ, Thị Phương Anh Nguyen Tan, Dai (Editor) July 2011

Full text available

 • Title:
  University rankings and educational quality
 • Author: Nguyễn Tấn, Đại ; Vũ, Thị Phương Anh
 • Nguyen Tan, Dai (Editor)
 • Subjects: Humanities and Social Sciences ; Education ; University ; Rankings ; Education ; Quality ; Bibliometrics ; Đại Học ; Xếp Hạng ; Giáo Dục ; Chất Lượng ; Đo Lường Thư Mục ; Education
 • Description: Since the end of the 1990s decade, universities ranking or league tables have become all the rage worldwide. Being considered as a key feature of the quality of the national higher education in many countries, these rankings have created a mixture of public enthusiasm, authorities’ expectancy, institutional unease and academic controversy. The Vietnamese authorities and higher education leaders are also influenced by this ranking tendency, especially in the face of globalisation in both economic and educational exchanges. They expect their higher education system to be able to compete with other countries by having top-ranked universities. Nevertheless, despite playing a useful role for different stakeholders in higher education, the university rankings are subject to a number of methodological problems and shortcomings as well as limited availability of data. Such a variety of ranking tendencies, their characteristics and academic debates on their weakness, meaning and challenge for the future of globalised education market have not been deeply or comprehensively studied in Vietnam. This paper aims to systematise, by analysing and synthesising the published case studies and research works all around the world, some main international university ranking types in relation with the quality assurance mission in higher education. Instead of focusing on top-ranking positions, Vietnamese universities’ leaders should use these rankings with caution and pay their attention to establish the basic conditions, via a long-term higher education strategy, for real educational quality, meaningful for students and their future professional and society activities.[Original publication in Vietnamese: Nguyễn Tấn Đại, & Vũ Thị Phương Anh. (2011). Xếp hạng đại học và chất lượng giáo dục. In: Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Ed.), Xếp hạng đại học, chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế (p. 105‑119). TP. HCM: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM.] Trong những năm gần đây, xu hướng xếp hạng các trường đại học trên thế giới đã thu hút được nhiều sự chú ý của giới khoa bảng cũng như các nhà chức trách ở khắp các nước, đặc biệt là ở châu Á. Các cấp lãnh đạo Việt Nam cũng có chủ trương là phải nhanh chóng đưa một số trường đại học của Việt Nam đạt tầm khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, trước hết cần phải có những hiểu biết sâu rộng về các lợi ích và rủi ro của việc xếp hạng cũng như các phương pháp đã và đang được áp dụng trên thế giới trong việc xây dựng lộ trình nâng cao vị trí xếp hạng của một trường đại học. Trong bài này, chúng tôi mô tả một số bảng xếp hạng theo hai xu hướng phổ biến là xếp hạng tổng thể toàn bộ trường đại học và xếp hạng theo đặc thù chuyên ngành, đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về sự thay đổi, điều chỉnh của các bảng xếp hạng này. Qua các ý kiến tổng hợp từ những cuộc thảo luận đa chiều trong giới học thuật trên thế giới, chúng tôi hệ thống hoá các vấn đề chính cần lưu tâm trong phương pháp tiến hành xếp hạng đại học cũng như mối liên hệ giữa xếp hạng và chất lượng giáo dục đại học. Trên cơ sở đó, các khuyến cáo của giới học thuật quốc tế trong việc sử dụng các bảng xếp hạng sẽ được gắn vào thực tiễn tại Việt Nam để đánh giá triển vọng tham gia các bảng xếp hạng quốc tế của các trường đại học trong nước, nhưng với mục tiêu cần được xác định rõ ràng và xuyên suốt: xây dựng và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
 • Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Creation Date: July 2011
 • Language: Vietnamese
 • Source: Hyper Article en Ligne (CCSd)

Searching Remote Databases, Please Wait