skip to main content

O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim

Maria Wtorkowska

Slavistična Revija, 01 July 2019, Vol.67(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by
  • Title:
    O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim
  • Author: Maria Wtorkowska
  • Subjects: Feminatywy ; Rodzaj Gramatyczny ; Słowotwórstwo ; Lingwistyka Płci ; Język Polski ; Languages & Literatures
  • Is Part Of: Slavistična Revija, 01 July 2019, Vol.67(2)
  • Description: Tematem artykułu są feminatywy w języku polskim, jak też związek płci z gramatyczną kategorią rodzaju rzeczowników osobowych. Przedstawiono sposoby derywowania nazw żeńskich, ich wykładniki formalne oraz omówiono zmiany, jakie w ostatnim czasie zachodzą w zakresie tworzenia i stosowania feminatywów z uwzględnieniem przyczyn blokady derywacji żeńskiej. Wspomniano również o sposobach neutralizacji rodzajowej, też zaznaczania wariantywności płci.
  • Language: English
  • Identifier: ISSN: 0350-6894 ; E-ISSN: 1855-7570

Searching Remote Databases, Please Wait