skip to main content

Historical variations in mutation rate in an epidemic pathogen, Yersinia pestis

Cui, Yujun ; Yu, Chang ; Yan, Yanfeng ; Li, Dongfang ; Li, Yanjun ; Jombart, Thibaut ; Weinert, Lucy ; Wang, Zuyun ; Guo, Zhaobiao ; Xu, Lizhi ; Zhang, Yujiang ; Zheng, Hancheng ; Qin, Nan ; Xiao, Xiao ; Wu, Mingshou ; Wang, Xiaoyi ; Zhou, Dongsheng ; Qi, Zhizhen ; Du, Zongmin ; Wu, Honglong ; Yang, Xianwei ; Cao, Hongzhi ; Wang, Hu ; Wang, Jing ; Yao, Shusen ; Rakin, Alexander ; Li, Yingrui ; Falush, Daniel ; Balloux, Francois ; Achtman, Mark ; Song, Yajun ; Wang, Jun ; Yang, Ruifu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Jan 8, 2013, p.577 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by

Searching Remote Databases, Please Wait