skip to main content
previous page 1 Results 2 3 4 5 next page
Refined by: List of all Versions Cancer remove List of all Versions Li, Shan remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Li, Shan

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e116026 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population.(Research Article)

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan

PLoS ONE, Dec 26, 2014, Vol.9(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The clinicopathological significance of CDH1 in gastric cancer: a meta-analysis and systematic review

Zeng, Wei ; Zhu, Jinfeng ; Shan, Li ; Han, Zhigang ; Aerxiding, Patiguli ; Quhai, Amina ; Zeng, Fanye ; Wang, Ziwei ; Li, Huiwu Zeng, Wei (correspondence author)

Drug Design, Development and Therapy, Apr 13, 2015, Vol.9, pp.2149-2157 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Small molecule PZL318: forming fluorescent nanoparticles capable of tracing their interactions with cancer cells and activated platelets, slowing tumor growth and inhibiting thrombosis

Li, Shan ; Wang, Yuji ; Wang, Feng ; Wang, Yaonan ; Zhang, Xiaoyi ; Zhao, Ming ; Feng, Qiqi ; Wu, Jianhui ; Zhao, Shurui ; Wu, Wei ; Peng, Shiqi Li, Shan (correspondence author)

International Journal of Nanomedicine, Aug 24, 2015, Vol.10, pp.5273-5292 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High Levels of Nucleolar Spindle-Associated Protein and Reduced Levels of BRCA1 Expression Predict Poor Prognosis in Triple-Negative Breast Cancer

Chen, Li ; Liu, Yang ; Qiao, Feng ; Hu, Xin ; Li, Shan ; Yao, Ling ; Xue-Li, Yang

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0140572 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Relationships between the Osteocalcin Gene Polymorphisms, Serum Osteocalcin Levels, and Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population ( Osteocalcin Gene Polymorphisms and HBV-Related HCC Risk)

Liu, Yanqiong ; Huang, Liying ; Lu, Yu ; Xi, Xue-E ; Huang, Xiu-Li ; Lu, Qinghua ; Huang, Xiamei ; Li, Shan ; Qin, Xue Coleman, William B. (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0116479 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Distinct Functional Patterns of Gene Promoter Hypomethylation and Hypermethylation in Cancer Genomes (Functional Patterns of Methylation in Cancer)

Shen, Xiaopei ; He, Zheng ; Li, Hongdong ; Yao, Chen ; Zhang, Yang ; He, Lang ; Li, Shan ; Huang, Jian ; Guo, Zheng Toland, Amanda Ewart (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44822 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Variations Affecting Serum Carcinoembryonic Antigen Levels and Status of Regional Lymph Nodes in Patients with Sporadic Colorectal Cancer from Southern China

Yu, Liang ; Tang, Weizhong ; Huang, Tiqiang ; Gao, Yong ; Tan, Aihua ; Yang, Xiaobo ; Zhang, Haiying ; Hu, Yanling ; Li, Shan ; Zhang, Shijun ; Mo, Linjian ; Liang, Zhenjia ; Shi, Deyi ; Huang, Zhang ; Guan, Yingyong ; Zhou, Jicheng ; Winkler, Cheryl ; O'Brien, Stephen ; Xu

PLoS One, Jun 2014, Vol.9(6), p.e97923 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Meta-Analysis of the Association between COX-2 Polymorphisms and Risk of Colorectal Cancer Based on Case–Control Studies

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Wang, Jian ; Sui, Jingzhe ; Li, Shan

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e94790 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Serum Lipidomics Profiling to Identify Biomarkers for Non-Small Cell Lung Cancer

Chen, Yingrong ; Ma, Zhihong ; Shen, Xiongrong ; Li, Liqin ; Zhong, Jing ; Min, Li Shan ; Xu, Limin ; Li, Hongwei ; Zhang, Jianbin ; Dai, Licheng Cao, Xueyuan

BioMed Research International, 2018, Vol.2018, 16 pages [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
previous page 1 Results 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Creation Date 

From To
 1. Before 2013  (2)
 2. 2013 To 2014  (22)
 3. 2015 To 2016  (7)
 4. 2017 To 2019  (13)
 5. After 2019  (1)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Li, Shan
 2. Li, S
 3. Qin, Xue
 4. Peng, Qiliu
 5. Wang, Jian

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far