skip to main content
previous page 1 2 3 Results 4 5 next page
Show only
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
31
Material Type:
Review
Add to e-Shelf

Трагом Белићевих Дијалеката источне и јужне Србије

Antić, Aleksandra M

Teme - Časopis za Društvene Nauke, 2017, Vol.XLI(4), pp.1153-1155 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ КАЈ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНО НАРУШУВАЊЕ

Vujovikj, Miodrag

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.132-134 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ДОМУВАЊЕ

Tamaš, Daniela ; Slavković, Sanela

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.25-39 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

СООДВЕТНОСТ НА ДОСТАПНИТЕ ИНСТРУКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКАДЕМСКИ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХЕМИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА: ИМПЛИКАЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Obiyo, Ngozi ; Inyama, Uzochukwu

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(1/2), pp.102-127 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

35
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ЈАЗИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Keskinova, Angelka ; Ajdinski, Goran

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(1/2), pp.28-39 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

МАНИФЕСТАЦИЈА НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО ПРОСЕЧНА ИНТЕЛИΓЕНЦИЈА И ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Chichevska-Jovanova, Natasha ; Rashikj-Canevska, Olivera ; Karovska-Ristovska, Aleksandra ; Dimitrova-Radojichikj, Daniela ; Cekovska, Vesna

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.7-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

37
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ЗДРАВСТВЕНИОТ КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ ЛИЦАТА КОИ СЕ ΓЛУВИ ИЛИ ИМААТ ОШТЕТЕН СЛУХ

Smeijers, Anika ; Ens-Dokkum, Martina ; van Den Bogaerde, Beppie ; Oudesluys-Murphy, Anne

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.51-68 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

38
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ДИΓИТАЛНИТЕ ИΓРИ КОИ СЕ УПРАВУВААТ СО ПОΓЛЕД ΓИ ПОДОБРУВААТ МОТИВАЦИСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО КАЈ РЕТ-ОВИОТ СИНДРОМ

Fabio, Rosa ; Caprì, Tindara ; Nucita, Andrea ; Iannizzotto, Ginacarlo ; Mohammadhasani, Nasrin

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.105-126 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

39
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОСЕТЛИВОСТ НА ПОТКРЕПУВАЊЕ КАЈ РЕЦИДИВИСТИ И НАСИЛНИ ПРЕСТАПНИЦИ

Kitkanj, Zoran ; Naumova, Katerina

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.69-84 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

40
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP

Jurtoski, Filip

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.126-127 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

previous page 1 2 3 Results 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (40)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (34)
 2. Reviews  (5)
 3. Books  (2)
 4. Journals  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2003  (2)
 2. 2003 To 2004  (2)
 3. 2005 To 2006  (4)
 4. 2007 To 2012  (5)
 5. After 2012  (34)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (26)
 2. Russian  (2)
 3. Italian  (1)
 4. French  (1)
 5. German  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Romanian  (1)
 8. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far