skip to main content

Results 31 - 40 of 88  for Great Falls College MSU

previous page 1 2 3 Results 4 5 next page
Refined by: language: Norwegian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
31
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Slitsomt, men gøy!" : en kvalitativ studie om den nyutdannede anestesisykepleieren sin opplevelse av kompetanse av yrkesutøvelsen

Lauvdal, Christina ; Omland, Kari ; Pham, Thao 2014

Full text available

32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Et annerledes krav til spesialistutdanningen i anestesiologi
Requirements in connection with continuing education in anesthesiology (letter)

Krohn, C D

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 1999, Vol.119(16) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Spesialistutdanningen i anaestesiologi
Continuing education in anesthesiology

Laake, J H

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2000, Vol.120(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kunnskapsbasert praksis i anestesisykepleiefaget
Evidence-based practice in anesthesia nursing

Laurantsen, Aslaug

Inspira, 2010, Issue 2

Full text available

35
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Leger Uten Grenser trenger kirurger og anestesileger
Physicians Without Borders need surgeons and anesthesiologists

Aalborg, T

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2007, Vol.127(16) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Föräldrars uppfattning av vården vid barnets narkos och uppvakning: en studie av personalens bemötande, föräldrars oro och behovet av preoperativ och postoperativ information

Nilsson, Ulrica

Vård i Norden, 1999, Vol.19(4), pp.20-25 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
37
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Praksisveilederes refleksjoner om akademisering av spesialutdanningene
Specialist nurse mentors’ reflections on the academicisation of nurse specialist education programmes

Skogsaas, Bente Margrethe Pettersen

Sykepleien Forskning, 2016, Vol.11(1)

Full text available

38
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bedre hverdag uten narkosegasser.
A better working day without anesthesia gases

Barstad, S

Journalen sykepleien, 05 October 1993, Vol.81(16), pp.25

No full-text

39
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Systematisk litteraturoversikt over effekten av preoperativ oppvarming med varmluftsteppe - Anestesisykepleierens forebyggende funksjon

Broback, Bjørg Eli ; Skutle, Gjertrud Øvsthus Eskeland, Arild ; Dysvik, Elin 2016-05-09

Full text available

40
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Effekt av alveolær rekrutteringsmanøver under generell anestesi - en systematisk kunnskapsoppsummering ; Effect of alveolar recruitment maneuver during general anesthesia - s sytematic review

Lekens, Aina L. B. ; Lindanger, Anja K. Eskeland, Arild ; Vevatne, Kari 2016-05

Full text available

Results 31 - 40 of 88  for Great Falls College MSU

previous page 1 2 3 Results 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (72)
 2. Other  (9)
 3. Dissertations  (5)
 4. Reviews  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1973  (10)
 2. 1973 To 1993  (11)
 3. 1994 To 2003  (24)
 4. 2004 To 2011  (26)
 5. After 2011  (16)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (8)
 2. Swedish  (1)
 3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Lassen, Kristoffer
 2. Sellevold, Olav F Münter
 3. Kongsgaard, U E
 4. Foss, Stein
 5. Meinich, Per

Searching Remote Databases, Please Wait