skip to main content

Results 41 - 50 of 74  for Great Falls College MSU

previous page 3 4 Results 5 6 7 next page
Refined by: List of all Versions remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İLK FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: BAHÇECİK İSTASYONU

Civgin, Senem ; Karakoç, Ercan

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.231-242 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

42
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DİASPORA OLUŞUMU VE ÇOKKÜLTÜRLÜK AÇISINDAN GÖÇ OLGUSUNUN SOSYOPOLİTİK ANALİZİ

İnaç, Hüsamettin ; Yazici, Betül

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.339-348 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

43
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

OSMANLI ORDUSUNDA MAKİNELİ TÜFEKLER VE BALKAN SAVAŞI TECRÜBESİ

Mete, Ali Serdar ; Karakoç, Ercan

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.90-102 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

44
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DNA SPREYİ İLE ADLİ İŞARETLEME ADLİ DAMGA®

Cevizoğlu, Mustafa Hulki

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(37), pp.113-115 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

45
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

USUL-İ CEDİD ve SOSYAL TRANSFORMASYON

Tynybek Kyzy, Zhanylmyrza

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.502-511 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

46
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DÜNYANIN STRATEJİK SORUNLARINDAN BİRİSİ (ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜMLER BULMAK: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ: ÇED)

Köroğlu, Veli

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.193-203 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

47
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TEKNİK PROGRAMLAR İÇİN BİNA TASARIMINA YAKLAŞIM SÜRECİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Demirarslan, Sibel

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.704-710 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

48
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA TOPLAM KALİTE KÜLTÜRÜNÜN İZDÜŞÜMÜ

Nayir, Büşra

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.160-166 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

49
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AZƏRBAYCAN DİLİ DİALEKTLƏRİNİN TÜRK ƏDƏBİ DİLİNƏ ve DİALEKTLƏRİNƏ İNTEQRASİYASI

İsmayilova, Mirvari

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.752-756 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

50
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜKETİM TOPLUMU ve BOŞ ZAMANLAR

Kizmaz, Şükran

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.465-469 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

No full-text

Results 41 - 50 of 74  for Great Falls College MSU

previous page 3 4 Results 5 6 7 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait