skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Show only
Refined by: language: Turkish remove author/creator: Birk?K,M. C?Neyt remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Accounting education and quality dimensions: A field research in Turkey<p>Muhasebe e&#287;itimi ve kalite boyutlar&#305;: T&#252;rkiye alan ara&#351;t&#305;rmas&#305;
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Accounting education and quality dimensions: A field research in Turkey

Muhasebe eğitimi ve kalite boyutları: Türkiye alan araştırması

Yücenurşen, Mehmet ; Bezirci, Muhammet ; Özpeynirci, Rabia ; Peker, A. Aykut

International Journal of Human Sciences, 01/04/2016, Vol.13(1), p.296 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Studying sales in terms of export performance: A quantitative research for the border gate of Sarp<p>Sat&#305;&#351;lar&#305;n ihracat performans&#305; a&#231;&#305;s&#305;ndan ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;: Sarp s&#305;n&#305;r kap&#305;s&#305;nda nicel bir &#231;al&#305;&#351;ma
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Studying sales in terms of export performance: A quantitative research for the border gate of Sarp

Satışların ihracat performansı açısından araştırılması: Sarp sınır kapısında nicel bir çalışma

Toklu, İsmail Tamer

Journal of Human Sciences, 01/04/2017, Vol.14(1), p.24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Understanding of learning organization in public organizat&#305;ons: A research on Kocaeli Metropolitian Municipality<p>Kamu kurumlar&#305;nda &#246;&#287;renen &#246;rg&#252;t anlay&#305;&#351;&#305;: Kocaeli B&#252;y&#252;k&#351;ehir Belediyesi &#252;zerine bir inceleme
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Understanding of learning organization in public organizatıons: A research on Kocaeli Metropolitian Municipality

Kamu kurumlarında öğrenen örgüt anlayışı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üzerine bir inceleme

Yazıcı, Tülay

International Journal of Human Sciences, 01/04/2016, Vol.13(1), p.909 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
An empirical research about the effect of intercultural communication on education process<p>K&#252;lt&#252;rleraras&#305; ileti&#351;imin e&#287;itim s&#252;recine etkisine y&#246;nelik ampirik bir ara&#351;t&#305;rma
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

An empirical research about the effect of intercultural communication on education process

Kültürlerarası iletişimin eğitim sürecine etkisine yönelik ampirik bir araştırma

Keba Ekinci, Deniz

International Journal of Human Sciences, 01/04/2016, Vol.13(1), p.1177 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Enhancing woman&#8217;s role research in Turkey in terms of managerial, economical and social respects<p>T&#252;rkiye&#8217;de y&#246;netsel ekonomik ve sosyal bak&#305;mdan kad&#305;n rol&#252;n&#252; geli&#351;tirme ara&#351;t&#305;rmas&#305;
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhancing woman’s role research in Turkey in terms of managerial, economical and social respects

Türkiye’de yönetsel ekonomik ve sosyal bakımdan kadın rolünü geliştirme araştırması

Kaya, Ahmet ; Esen, Mehmet

International Journal of Human Sciences, 07/08/2015, Vol.12(2), p.595 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
A research on creativity skills of the students who has and hasn&#8217;t changed their homeroom teacher<p>&#214;&#287;retmen de&#287;i&#351;tiren ve de&#287;i&#351;tirmeyen &#246;&#287;rencilerin yaraticilik becerilerinin incelenmesi
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A research on creativity skills of the students who has and hasn’t changed their homeroom teacher

Öğretmen değiştiren ve değiştirmeyen öğrencilerin yaraticilik becerilerinin incelenmesi

Orhan Karsak, Hanife Gülhan

International Journal of Human Sciences, 01/04/2016, Vol.13(1), p.551 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
A research about the effects of personality traits over tourism management department preferences<p>Ki&#351;ilik &#246;zelliklerinin turizm b&#246;l&#252;mleri tercihlerine etkileri &#252;zerine bir ara&#351;t&#305;rma
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A research about the effects of personality traits over tourism management department preferences

Kişilik özelliklerinin turizm bölümleri tercihlerine etkileri üzerine bir araştırma

Şengel, Ümit ; İbiş, Salim ; Zengin, Burhanettin ; Batman, Orhan

Journal of Human Sciences, 05/02/2016, Vol.13(2), p.2987 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
A Research on relationship between organizational commitment and self respect of personnel working at domestic security services: Turkish Police Constabulary sample<p>&#304;&#231; G&#252;venlik Hizmetlerinde &#199;al&#305;&#351;anlar&#305;n &#246;rg&#252;tsel ba&#287;l&#305;l&#305;k ile benlik sayg&#305;s&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki: T&#252;rk Polis Te&#351;kilat&#305; &#214;rneklemi
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Research on relationship between organizational commitment and self respect of personnel working at domestic security services: Turkish Police Constabulary sample

İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların örgütsel bağlılık ile benlik saygısı arasındaki ilişki: Türk Polis Teşkilatı Örneklemi

Tavas, Bekir ; Öztürk, Cemal

International Journal of Human Sciences, 01/04/2016, Vol.13(1), p.1532 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Development of Preverbal Communication Skills Scale for Children with Multiple Disabilities and Visual Impairment

Ayyildiz, Emine ; Akçin, Nur ; Güven, Yildiz

Full text available

View all versions

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (8)

Searching Remote Databases, Please Wait