skip to main content

Results 1 - 10 of 48  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi 2012.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi 2012.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice ; European Commission ; Statistical Office of the European Union 2012

Full text available

2
Državni sustavi studentskih školarina i potpora u europskom visokom obrazovanju godine - 2018./2019.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Državni sustavi studentskih školarina i potpora u europskom visokom obrazovanju godine - 2018./2019.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice 2018

Full text available

3
Modernizacija visokog obrazovanja u Europi pristup, zadržavanje i zapošljivost.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizacija visokog obrazovanja u Europi pristup, zadržavanje i zapošljivost.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2014

Full text available

4
Modernizacija visokog obrazovanja u Europi pristup, zadržavanje i zapošljivost, 2014. godina.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizacija visokog obrazovanja u Europi pristup, zadržavanje i zapošljivost, 2014. godina.

Crosier, David ; Horvath, Anna ; Kerpanova, Viera ; Kocanova, Daniela ; Riiheläinen, Jari Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice 2015

Full text available

5
Razvoj ključnih kompetencija u europskim školama izazovi i prilike za javne politike.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Razvoj ključnih kompetencija u europskim školama izazovi i prilike za javne politike.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2012

Full text available

6
Modernizacija visokog obrazovanja u Europi : pristup, zadržavanje i zapošljivost 2014. g.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizacija visokog obrazovanja u Europi : pristup, zadržavanje i zapošljivost 2014. g.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2014

Full text available

7
Mobilnost znanstvenonastavnog osoblja u visokom obrazovanju nacionalne politike i programi.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Mobilnost znanstvenonastavnog osoblja u visokom obrazovanju nacionalne politike i programi.

Racké, Cornelia European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2013

Full text available

8
Ključni podaci o obrazovanju za 2012. godinu kretanja u europskim obrazovnim sustavima tijekom posljednjeg desetljeća.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ključni podaci o obrazovanju za 2012. godinu kretanja u europskim obrazovnim sustavima tijekom posljednjeg desetljeća.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2012

Full text available

9
Izvje&#353;&#263;e Eurydicea<br>Klju&#269;ni podaci o pou&#269;avanju jezika u &#353;kolama u Europi izdanje 2017.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Izvješće Eurydicea
Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi izdanje 2017.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice 2017

Full text available

10
Izvje&#353;&#263;e Eurydicea<br>Tjelesna i zdravstvena kultura i sport u europskim &#353;kolama
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Izvješće Eurydicea
Tjelesna i zdravstvena kultura i sport u europskim školama

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium) 2013

Full text available

Results 1 - 10 of 48  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait