skip to main content

Results 1 - 10 of 12  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vad gör en matematiklektion intressant?: En studie om gymnasieelevers intresse för ämnet matematik och en motivationsskapande lektion.

Akhash, Natalia Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Naturvetenskap i förskolan är inne –men naturen är ute…:  En studie om förskollärares medvetna val och arbete med naturvetenskap

Karlsson, Åsa ; Runesson, Petra Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Högskola + gymnasiet = sant?: En diskursiv brukstextanalys av utbildningsreglerande texter inom svenskämnet.

Nylander, Anna ; Servin, Elin Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

No-undervisning i grundskolans tidigare år - en studie om hur NO-undervisningen kan läggas upp för  att fånga elevernas intresse

Westling, Rikard Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Laborativ matematik: elevers beskrivningar av deras lärande i matematik vid ett laborativt arbetssätt

Morja, Michaela ; Olsson, Therese Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

VARFÖR BYTER INTE DU OM?: Elevers förklaringar till att de inte byter om och deras lärares syn på fenomenetExamensarbete lärarprogrammet

Mattson, André ; Rosqvist, Fredrik Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Two Sides of the Same Coin: A study of EFL-teachers‟ knowledge regarding the divergences between British and American English; and the challenges which arise from having more than one accepted variety of English in EFL teaching.

Jensen, Linda Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Religionskunskap i tiden: en studie om hur religionsämnet kan göras mer engagerande

Hegefeldt, Johan ; Gustafsson, Cecilia Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Med språket som grund till förståelse: - en kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det matematiska språket, dess användning och betydelse för matematikinlärningen.

Hammarberg, Katarina ; Larsson Hammarberg, Anette Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kostvanor och lärande: Vilken uppfattning har ungdomar om dess samband

Kristensson, Emma Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT) 2010

Full text available

Results 1 - 10 of 12  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Language 

  1. Swedish  (11)
  2. English  (8)
  3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait