skip to main content
Refined by: author/creator: Sawai, Hideaki remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Other
Add to e-Shelf

Low prevalence of genetic prenatal diagnosis in Japan.

Sasaki, Aiko ; Sawai, Hideaki ; Masuzaki, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Sago, Haruhiko Sasaki, Aiko (correspondence author) ; Sasaki, Aiko (record owner) October 2011

Prenatal diagnosis, Vol.31(10), pp.1007-1009 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Low prevalence of genetic prenatal diagnosis in Japan

Sasaki, Aiko ; Sawai, Hideaki ; Masuzaki, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Sago, Haruhiko

Prenatal Diagnosis, October 2011, Vol.31(10), pp.1007-1009 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Maternal age-specific risk for trisomy 21 based on the clinical performance of NIPT and empirically derived NIPT age-specific positive and negative predictive values in Japan

Yamada, Takahiro ; Sekizawa, Akihiko ; Fujii, Yosuke ; Hirose, Tatsuko ; Samura, Osamu ; Suzumori, Nobuhiro ; Miura, Kiyonori ; Sawai, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Murotsuki, Jun ; Kamei, Yoshimasa ; Sago, Haruhiko

Journal of Human Genetics, Oct 2018, pp.1035-1040 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Correction: Nationwide survey for current clinical status of amniocentesis and maternal serum marker test in Japan

Miyake, Hidehiko ; Yamada, Shigehito ; Fujii, Yosuke ; Sawai, Hideaki ; Arimori, Naoko ; Yamanouchi, Yasuko ; Ozasa, Yuka ; Kanai, Makoto ; Sago, Haruhiko ; Sekizawa, Akihiko ; Takada, Fumio ; Masuzaki, Hideaki ; Matsubara, Yoichi ; Hirahara, Fumiki ; Kugu, Koji

Journal of Human Genetics, Nov 2018, Vol.63(11), pp.1195-1195 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fetal cell-free DNA fraction in maternal plasma is affected by fetal trisomy.

Suzumori, Nobuhiro ; Ebara, Takeshi ; Yamada, Takahiro ; Samura, Osamu ; Yotsumoto, Junko ; Nishiyama, Miyuki ; Miura, Kiyonori ; Sawai, Hideaki ; Murotsuki, Jun ; Kitagawa, Michihiro ; Kamei, Yoshimasa ; Masuzaki, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Saldivar, Juan-Sebastian ; Dharajiya, Nilesh ; Sago, Haruhiko ; Sekizawa, Akihiko ; Suzumori, Nobuhiro Endo, Toshiaki (correspondence author) ; Hukushima, Akimune (record owner) ; Nanba, Satoshi ; Osada, Hisao ; Kasai, Yasuyo ; Watanabe, Atsushi ; Katagiri, Yukiko ; Takesita, Naoki ; Ogawa, Masaki ; Okai, Takashi ; Izumi, Shun-Ichiro ; Hamanoue, Haruka ; Haino, Kazufumi ; Hamajima, Naoki ; Nishizawa, Haruki ; Okamoto, Yoko ; Nakamura, Hiroaki ; Kanekawa, Takeshi ; Yoshimatsu, Jun ; Tairaku, Shinya ; Naruse, Katsuhiko ; Masuyama, Hisashi ; Hyodo, Maki ; Kaji, Takashi ; Maeda, Kazutoshi ; Matsubara, Keiichi ; Ogawa, Masanobu ; Yoshizato, Toshiyuki ; Ohba, Takashi ; Kawano, Yukie ; Kawano, Yukie ; Kawano, Yukie

Journal of human genetics, July 2016, Vol.61(7), pp.647-652 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Correction: Maternal age-specific risk for trisomy 21 based on the clinical performance of NIPT and empirically derived NIPT age-specific positive and negative predictive values in Japan

Yamada, Takahiro ; Sekizawa, Akihiko ; Fujii, Yosuke ; Hirose, Tatsuko ; Samura, Osamu ; Suzumori, Nobuhiro ; Miura, Kiyonori ; Sawai, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Murotsuki, Jun ; Kamei, Yoshimasa ; Sago, Haruhiko

Journal of Human Genetics, Oct 2018, pp.1097-1098 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nationwide survey for current clinical status of amniocentesis and maternal serum marker test in Japan

Miyake, Hidehiko ; Yamada, Shigehito ; Fujii, Yosuke ; Sawai, Hideaki ; Arimori, Naoko ; Yamanouchi, Yasuko ; Ozasa, Yuka ; Kanai, Makoto ; Sago, Haruhiko ; Sekizawa, Akihiko ; Takada, Fumio ; Masuzaki, Hideaki ; Matsubara, Yoichi ; Hirahara, Fumiki ; Kugu, Koji

Journal of human genetics, October 2016, Vol.61(10), pp.879-884 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A survey on awareness of genetic counseling for non-invasive prenatal testing: the first year experience in Japan.

Yotsumoto, Junko ; Sekizawa, Akihiko ; Suzumori, Nobuhiro ; Yamada, Takahiro ; Samura, Osamu ; Nishiyama, Miyuki ; Miura, Kiyonori ; Sawai, Hideaki ; Murotsuki, Jun ; Kitagawa, Michihiro ; Kamei, Yoshimasa ; Masuzaki, Hideaki ; Hirahara, Fumiki ; Endo, Toshiaki ; Fukushima, Akimune ; Namba, Akira ; Osada, Hisao ; Kasai, Yasuyo ; Watanabe, Atsushi ; Katagiri, Yukiko ; Takeshita, Naoki ; Ogawa, Masaki ; Okai, Takashi ; Izumi, Shunichiro ; Hamanoue, Haruka ; Inuzuka, Mayuko ; Haino, Kazufumi ; Hamajima, Naoki ; Nishizawa, Haruki ; Okamoto, Yoko ; Nakamura, Hiroaki ; Kanegawa, Takeshi ; Yoshimatsu, Jun ; Tairaku, Shinya ; Naruse, Katsuhiko ; Masuyama, Hisashi ; Hyodo, Maki ; Kaji, Takashi ; Maeda, Kazuhisa ; Matsubara, Keiichi ; Ogawa, Masanobu ; Yoshizato, Toshiyuki ; Ohba, Takashi ; Kawano, Yukie ; Sago, Haruhiko ; Yotsumoto, Junko Akaishi, Rina (correspondence author) ; Kojima, Takashi (record owner) ; Shibata, Yuka ; Wada, Seiji ; Sasaki, Aiko ; Shirato, Nahoko ; Miyagami, Keiko ; Hirose, Tatsuko ; Saito, Atsuko ; Tanemoto, Tomohiro ; Horiya, Madoka ; Miki, Akinori ; Kimura, Machiko ; Nakagami, Hiroko ; Kamigaki, Taki ; Hasegawa, Yuri ; Miura, Shoko ; Sasaki, Noriko ; Ueda, Mako ; Ushioda, Mariko ; Okada, Chiho ; Tanaka, Hiroyuki ; Morii-Kashima, Mina ; Nishikawa, Naomi ; Hayata, Kei ; Satano, Hanae ; Watanabe, Michiko ; Arima, Kaori ; Kumagai, Kyoko ; Takeda, Eri ; Oseto, Kumiko ; Abe, Wakana ; Sasaki, Motoko ; Hirabuki, Tomoo ; Saji, Haruya ; Nagase, Hiromi ; Mochizuki, Akihito ; Ishikawa, Hiroshi ; Enomoto, Kimiko ; Sawai, Kaori ; Suzuki, Rie ; Sugo, Yoshinobu ; Shinoda, Mari ; Tanoshita, Miki ; Takahashi, Kauzmi ; Ohnuki, Yuko ; Moriya, Hiromi ; Harada, Naoko ; Onaka, Hiroe ; Hikima, Ryoko ; Kuroki, Akinobu ; Sawaguchi, Norimasa ; Sawaguchi, Norimasa ; Sawaguchi, Norimasa

Journal of human genetics, December 2016, Vol.61(12), pp.995-1001 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Current status of non‐invasive prenatal testing in Japan

Samura, Osamu ; Sekizawa, Akihiko ; Suzumori, Nobuhiro ; Sasaki, Aiko ; Wada, Seiji ; Hamanoue, Haruka ; Hirahara, Fumiki ; Sawai, Hideaki ; Nakamura, Hiroaki ; Yamada, Takahiro ; Miura, Kiyonori ; Masuzaki, Hideaki ; Nakayama, Setsuko ; Okai, Takashi ; Kamei, Yoshimasa ; Namba, Akira ; Murotsuki, Jun ; Tanemoto, Tomohiro ; Fukushima, Akimune ; Haino, Kazufumi ; Tairaku, Shinya ; Matsubara, Keiichi ; Maeda, Kazuhisa ; Kaji, Takashi ; Ogawa, Masanobu ; Osada, Hisao ; Nishizawa, Haruki ; Okamoto, Yoko ; Kanagawa, Takeshi ; Kakigano, Aiko ; Kitagawa, Michihiro ; Ogawa, Masaki ; Izumi, Shunichiro ; Katagiri, Yukiko ; Takeshita, Naoki ; Kasai, Yasuyo ; Naruse, Katsuhiko ; Neki, Reiko ; Masuyama, Hisashi ; Hyodo, Maki ; Kawano, Yukie ; Ohba, Takashi ; Ichizuka, Kiyotake ; Kido, Yasuhiro ; Fukao, Toshiyuki ; Miharu, Norio ; Nagamatsu, Takeshi ; Watanabe, Atsushi ; Hamajima, Naoki ; Hirose, Masaya ; Sanui, Ayako ; Shirato, Nahoko ; Yotsumoto, Junko ; Nishiyama, Miyuki ; Hirose, Tatsuko ; Sago, Haruhiko

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, August 2017, Vol.43(8), pp.1245-1255 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Classification of factors involved in nonreportable results of noninvasive prenatal testing (NIPT) and prediction of success rate of second NIPT

Suzumori, Nobuhiro ; Sekizawa, Akihiko ; Takeda, Eri ; Samura, Osamu ; Sasaki, Aiko ; Akaishi, Rina ; Wada, Seiji ; Hamanoue, Haruka ; Hirahara, Fumiki ; Kuriki, Hiroko ; Sawai, Hideaki ; Nakamura, Hiroaki ; Yamada, Takahiro ; Miura, Kiyonori ; Masuzaki, Hideaki ; Yamashita, Takahiro ; Kamei, Yoshimasa ; Namba, Akira ; Murotsuki, Jun ; Tanemoto, Tomohiro ; Fukushima, Akimune ; Haino, Kazufumi ; Tairaku, Shinya ; Matsubara, Keiichi ; Maeda, Kazutoshi ; Kaji, Takashi ; Ogawa, Masanobu ; Osada, Hisao ; Nishizawa, Haruki ; Okamoto, Yoko ; Kanagawa, Takeshi ; Kakigano, Aiko ; Endo, Masayuki ; Kitagawa, Michihiro ; Ogawa, Masaki ; Izumi, Shunichiro ; Katagiri, Yukiko ; Takeshita, Naoki ; Kasai, Yasuyo ; Naruse, Katsuhiko ; Neki, Reiko ; Masuyama, Hisashi ; Hyodo, Maki ; Kawano, Yukie ; Ohba, Takashi ; Ichizuka, Kiyotake ; Nagamatsu, Takeshi ; Watanabe, Atsushi ; Nishikawa, Naomi ; Hamajima, Naoki ; Shirato, Nahoko ; Yotsumoto, Junko ; Nishiyama, Miyuki ; Koide, Keiko ; Hirose, Tatsuko ; Sago, Haruhiko

Prenatal Diagnosis, January 2019, Vol.39(2), pp.100-106 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Refine My Results

Resource Type 

  1. Articles  (9)
  2. Other  (1)
  3. More options open sub menu

Creation Date 

From To

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Sawai, Hideaki
  2. Hirahara, Fumiki
  3. Sago, Haruhiko
  4. Sekizawa, Akihiko
  5. Masuzaki, Hideaki

Searching Remote Databases, Please Wait