skip to main content

Results 1 - 10 of 13  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: language: Chinese remove author/creator: Shi Lei remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Data transmission method and data receiving device

Fu Chuanhui ; LI Zhaohua ; Shi Lei ; Wang Lekang ; Yin Zhigang 02 February 2011

Full text available

2
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Data transmission method

Fu Chuanhui ; LI Zhaohua ; Shi Lei ; Wang Lekang ; Yin Zhigang 22 May 2013

Full text available

3
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Data flow design method for large grid control integrated full-process simulation training system

Meng Yongliang ; Xie Xu ; Dai Zemei ; Liu Jian ; Jiang Changming ; Niu Siqing ; Luo Yazhou ; Zhang Zhe ; Huang Heqing ; LI Xiangxin ; Shi Lei ; Zhou Yu ; Gong Chengming 28 May 2014

Full text available

4
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Addressing parallel display drive circuit and system thereof

Shi Lei ; LI Zhaohua ; Hu Fubin ; Fu Chuanhui ; Yang Yaji ; Wang Lekang ; Yin Zhigang 04 April 2012

Full text available

5
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Display drive circuit and system thereof

Shi Lei ; LI Zhaohua ; Hu Fubin ; Fu Chuanhui ; Yang Yaji ; Wang Lekang ; Yin Zhigang 28 November 2012

Full text available

6
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Modeling method and simulation method for monitoring signals in electric power dispatching simulation training system

Zhang Wenbin ; Liu Jian ; Dai Zemei ; Xie Xu ; Jiang Changming ; Niu Siqing ; Luo Yazhou ; Zhang Zhe ; Huang Heqing ; LI Xiangxin ; Shi Lei ; Zhou Yu ; LI Lei ; Shang Runtian ; Wang Mei 08 May 2013

Full text available

7
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

种九自由度运动模拟器相对运动等效方法及系统
Nine-dof motion simulator relative movement equivalent method and system

Xie Yongchun ; Shi Lei ; Zhang Hao ; Guan Lexin ; Sun Hejie ; Tu Junfeng ; Wu Xuefeng 06 February 2018

Full text available

8
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

种基于算法流程图的计算思维训练教学系统及方法
Calculation thinking training teaching system based on algorithm flow chart and method thereof

Zhang Xiaopan ; MA Xiaoyan ; Yuan Jiangqi ; Shi Lei ; Ye Kai ; Liu Yaowu 24 November 2017

Full text available

9
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

Method and system for realizing clock control by use of pulse modulation

LI Zhaohua ; Shi Lei ; Fu Chuanhui ; Yang Yaji ; Hu Fubin ; Chen Keyong 02 May 2012

Full text available

10
Material Type:
Patent
Add to e-Shelf

LED high-density display screen constant-current driving control chip

LI Guotian ; Shi Lei ; Lyu Suyi ; Chen Keyong ; Fang Shu ; LI Zhaohua 06 August 2014

Full text available

Results 1 - 10 of 13  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (1)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Patents  (12)
 2. Articles  (1)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2011  (1)
 2. 2011 To 2011  (1)
 3. 2012 To 2012  (3)
 4. 2013 To 2014  (6)
 5. After 2014  (2)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Shi Lei
 2. LI Zhaohua
 3. Fu Chuanhui
 4. Wang Lekang
 5. Chen Keyong

Searching Remote Databases, Please Wait