skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Zagadnienia informacji naukowej.

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej.; Ośrodek Informacji Naukowej (Polska Akademia Nauk); Uniwersytet Warszawski. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.; Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1972

Online access

Searching Remote Databases, Please Wait