skip to main content

Results 1 - 10 of 37  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page
Show only
Refined by: author/creator: Li, Jun remove topic: Medicine remove author/creator: Wang, J. remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A mouse model to study infection against porcine circovirus type 2: viral distribution and lesions in mouse

Li, Jun ; Yuan, Xiaoyuan ; Zhang, Chaofan ; Miao, Lanfei ; Wu, Jiaqiang ; Shi, Jianli ; Xu, Shaojian ; Cui, Shangjin ; Wang, Jinbao ; Ai, Hongbin

Virology Journal, 2010, Vol.7, p.158-158 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Homocysteine Level and Risk of Abdominal Aortic Aneurysm: A Meta-Analysis.(Research Article)(Clinical report)

Cao, Hui ; Hu, Xinhua ; Zhang, Qiang ; Li, Jun ; Wang, Junpeng ; Shao, Yang ; Liu, Bing ; Xin, Shijie

PLoS ONE, Jan 21, 2014, Vol.9(1), p.e85831 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Targeting the NG2/CSPG4 Proteoglycan Retards Tumour Growth and Angiogenesis in Preclinical Models of GBM and Melanoma (NG2(CSPG4) and Angiogenesis in Glioblastoma)

Wang, Jian ; Svendsen, Agnete ; Kmiecik, Justyna ; Immervol, Heike ; Skaftnesmo, Kai Ove ; Planagumà, Jesús ; Reed, Rolf Kåre ; Bjerkvig, Rolf ; Miletic, Hrvoje ; Enger, Per Øyvind ; Rygh, Cecilie Brekke ; Chekenya, Martha Li, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7), p.e23062 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Highly Efficient Expression of Interleukin-2 under the Control of Rabbit β-Globin Intron II Gene Enhances Protective Immune Responses of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) DNA Vaccine in Pigs

Du, Yijun ; Lu, Yu ; Wang, Xinglong ; Qi, Jing ; Liu, Jiyu ; Hu, Yue ; Li, Feng ; Wu, Jiaqiang ; Guo, Lihui ; Liu, Junzhen ; Tao, Haiying ; Sun, Wenbo ; Chen, Lei ; Cong, Xiaoyan ; Ren, Sufang ; Shi, Jianli ; Li, Jun ; Wang, Jinbao ; Huang, Baohua ; Wan, Renzhong Meng, Xiang-Jin (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

TLR3 Signaling in Macrophages Is Indispensable for the Protective Immunity of Invariant Natural Killer T Cells against Enterovirus 71 Infection (iNKT cells foil EV71 relying on TLR3-triggering in macrophages)

Zhu, Kai ; Yang, Juhao ; Luo, Kaiming ; Yang, Chunhui ; Zhang, Na ; Xu, Ruifeng ; Chen, Jianxia ; Jin, Mingfei ; Xu, Bin ; Guo, Nining ; Wang, Jianrong ; Chen, Zuolong ; Cui, Ying ; Zhao, Hui ; Wang, Yan ; Deng, Chaoyang ; Bai, Li ; Ge, Baoxue ; Qin, Cheng-Feng ; Shen, Hao ; Yang, Chun-Fu ; Leng, Qibin Coyne, Carolyn B (Editor)

2015, Vol.11(1), p.e1004613 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determination of Serum Lost Goodwill Target Proteome in Patients with Severe Traumatic Brain Injury

Ji, Hongming ; Hu, Changchen ; Zhang, Gangli ; Ren, Jinrui ; Tan, Yihu ; Sun, Wenxiao ; Wang, Junwen ; Li, Jun ; Liu, Hongchao ; Xie, Ruifan ; Hao, Zhipeng ; Guo, Dongsheng Wang, Aijun

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, 7 pages [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ethyl Acetate Fraction of Hemerocallis citrina Baroni Decreases Tert-butyl Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress Damage in BRL-3A Cells

Wang, Jing ; Hu, Dongmei ; Hou, Jing ; Li, Shushu ; Wang, Weiping ; Li, Jun ; Bai, Jie Bravo, Laura (editor)

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Grazoprevir and Elbasvir in Patients with Genotype 1 Hepatitis C Virus Infection: A Comprehensive Efficacy and Safety Analysis.(Research Article)(Report)

Yao, Yinan ; Yue, Ming ; Wang, Jie ; Chen, Hongbo ; Liu, Mei ; Zang, Feng ; Li, Jun ; Zhang, Yun ; Huang, Peng ; Yu, Rongbin

Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2017, Vol.2017 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Observational Study of the Association between TCM Zheng and Types of Coronary Artery Stenosis: Protocol of a Multicenter Case Series Study

Liu, Chao ; Chen, Guang ; Liu, Dan ; Nie, Shaoping ; Wang, Xiao ; Huang, Xinsheng ; Li, Haitao ; Li, Yi ; Luo, Shihua ; Zhao, Guoan ; Lin, Fei ; He, Haoqiang ; Li, Jun ; Xing, Yanwei ; Zhang, Zhenpeng ; Wang, Jie

Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM, 2018, Vol.2018 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Banxia Baizhu Tianma Decoction for Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Xiong, Xingjiang ; Yang, Xiaochen ; Liu, Wei ; Feng, Bo ; Ma, Jizheng ; Du, Xinliang ; Wang, Pengqian ; Chu, Fuyong ; Li, Jun ; Wang, Jie Lee, Myeongsoo (editor)

Evidence - Based Complementary and Alternative Medicine, 2012, Vol.2012 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 37  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (32)

Creation Date 

From To
 1. Before 2010  (3)
 2. 2010 To 2011  (3)
 3. 2012 To 2013  (4)
 4. 2014 To 2016  (10)
 5. After 2016  (17)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (36)
 2. Portuguese  (1)
 3. Chinese  (1)
 4. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wang, J.
 2. Li, Jun
 3. Li, J
 4. Wang, Jie
 5. Wang, Jinbao

Searching Remote Databases, Please Wait