skip to main content

Results 1 - 10 of 11  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: Journal Title: Science remove topic: Sciences (General) remove author/creator: Wang, Jing remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Selective assemblies of giant tetrahedra via precisely controlled positional interactions.(SELF-ASSEMBLY)(Report)(Author abstract)

Huang, Mingjun ; Hsu, Chih - Hao ; Wang, Jing ; Mei, Shan ; Dong, Xuehui ; Li, Yiwen ; Li, Mingxuan ; Liu, Hao ; Zhang, Wei ; Aida, Takuzo ; Zhang, Wen - Bin ; Yue, Kan ; Cheng, Stephen Z. D.

Science, April 24, 2015, Vol.348(6233), p.424(5) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

SNARE proteins: one to fuse and three to keep the nascent fusion pore open.(REPORTS)(soluble N-ethytmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor)(Author abstract)

Shi, Lei ; Shen, Qing - Tao ; Kiel, Alexander ; Wang, Jing ; Wang, Hong - Wei ; Melia, Thomas J. ; Rothman, James E. ; Pincet, Frederic

Science, March 16, 2012, Vol.335(6074), p.1355(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhancing depression mechanisms in midbrain dopamine neurons achieves homeostatic resilience.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Friedman, Allyson K. ; Walsh, Jessica J. ; Juarez, Barbara ; Ku, Stacy M. ; Chaudhury, Dipesh ; Wang, Jing ; Li, Xianting ; Dietz, David M. ; Pan, Nina ; Vialou, Vincent F. ; Neve, Rachael L. ; Yue, Zhenyu ; Han, Ming - Hu

Science, April 18, 2014, Vol.344(6181), p.313(7) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Actinide topological insulator materials with strong interaction.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhang, Xiao ; Zhang, Haijun ; Wang, Jing ; Felser, Claudia ; Zhang, Shou - Cheng

Science, March 23, 2012, Vol.335(6075), p.1464(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Exome sequencing of head and neck squamous cell carcinoma reveals inactivating mutations in NOTCH1.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Agrawal, Nishant ; Frederick, Mitchell ; Pickering, Curtis ; Bettegowda, Chetan ; Chang, Kyle ; Li, Ryan ; Fakhry, Carole ; Tong-Xin, Xie ; Zhang, Jiexin ; Wang, Jing ; Zhang, Nianxiang ; El-Naggar, Adel ; Jasser, Samar ; Weinstein, John ; Treviño, Lisa;

Science, August 26, 2011, Vol.333(6046), p.1154(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Two-dimensional nanosheets produced by liquid exfoliation of layered materials.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Coleman, Jonathan N. ; Lotya, Mustafa ; Oneill, Arlene ; Bergin, Shane D. ; King, Paul J. ; Khan, Umar ; Young, Karen ; Gaucher, Alexandre ; De, Sukanta ; Smith, Ronan J. ; Shvets, Igor V. ; Arora, Sunil K. ; Stanton, George ; Kim, Hye - Young ; Lee, Kangho ; Kim, Gyu Tae ; Duesberg, Georg S. ; Hallam, Toby ; Boland, John J. ; Wang, Jing Jing ; Donegan, John F. ; Grunlan, Jaime C. ; Moriarty, Gregory ; Shmeliov, Aleksey ; Nicholls, Rebecca J. ; Perkins, James M. ; Grieveson, Eleanor M. ; Theuwissen, Koenraad ; Mccomb, David W. ; Nellist, Peter D. ; Nicolosi, Valeria

Science, Feb 4, 2011, Vol.331(6017), p.568(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A single transcription factor promotes both yield and immunity in rice.(PLANT SCIENCE)

Wang, Jing ; Zhou, Lisui ; Shi, Hui ; Chern, Mawshcng ; Yu, Hong ; Yi, Hong ; He, Min ; Yin, Junjie ; Zhu, Xiaobo ; Li, Yan ; Li, Weitao ; Liu, Jiali ; Wang, Jichun ; Chen, Xiaoqiong ; Qing, Hai ; Wang, Yuping ; Liu, Guifti ; Wang, Wenming ; Li, Ping ; Wu, Xianjun ; Zhu, Lihuang ; Zhou, Jian-Min ; Ronald, Pamela C. ; Li, Shigui ; Li, Jiayang ; Chen, Xuewei

Science, Sept 7, 2018, Vol.361(6406), p.1026(3) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A draft sequence for the genome of the domesticated silkworm (Bombyx mori).(Reports)

Xia, Qingyou ; Zhou, Zeyang ; Lu, Cheng ; Cheng, Daojun ; Dai, Fangyin ; Li, Bin ; Zhao, Ping ; Zha, Xingfu ; Cheng, Tingcai ; Chai, Chunli ; Pan, Guoqing ; Xu, Jinshan ; Liu, Chun ; Lin, Ying ; Qian, Jifeng ; Hou, Yong ; Wu, Zhengli ; Li, Guanrong ; Pan, Minhui ; Li, Chunfeng ; Shen, Yihong ; Lan, Xiqian ; Yuan, Lianwei ; Li, Tian ; Xu, Hanfu ; Yang, Guangwei ; Wan, Yongji ; Zhu, Yong ; Yu, Maode ; Shen, Weide ; Wu, Dayang ; Xiang, Zhonghuai ; Yu, Jun ; Wang, Jun ; Li, Ruiqiang ; Shi, Jianping ; Li, Heng ; Li, Guangyuan ; Su, Jianning ; Wang, Xiaoling ; Li, Guoqing ; Zhang, Zengjin ; Wu, Qingfa ; Li, Jun ; Zhang, Qingpeng ; Wei, Ning ; Xu, Jianzhe ; Sun, Haibo ; Dong, Le ; Liu, Dongyuan ; Zhao, Shengli ; Zhao, Xiaolan ; Meng, Qingshun ; Lan, Fengdi ; Huang, Xiangang ; Li, Yuanzhe ; Fang, Lin ; Li, Changfeng ; Li, Dawei ; Sun, Yongqiao ; Zhang, Zhenpeng ; Yang, Zheng ; Huang, Yanqing ; Xi, Yan ; Qi, Qiuhui ; He, Dandan ; Huang, Haiyan ; Zhang, Xiaowei ; Wang, Zhiqiang ; Li, Wenjie ; Cao, Yuzhu ; Yu, Yingpu ; Yu, Hong ; Li, Jinhong ; Ye, Jiehua ; Chen, Huan ; Zhou, Yan ; Liu, Bin ; Wang, Jing ; Ye, Jia ; Ji, Hai ; Li, Shengting ; Ni, Peixiang ; Zhang, Jianguo ; Zhang, Yong ; Zheng, Hongkun ; Mao, Bingyu ; Wang, Wen ; Ye, Chen ; Li, Songgang ; Wang, Jian ; Wong, Gane Ka - Shu ; Yang, Huanming

Science, Dec 10, 2004, Vol.306(5703), p.1937(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The E3 ligase TRAF6 regulates Akt ubiquitination and activation.(Author abstract)(Report)

Yang, Wei - Lei ; Wang, Jing ; Chan, Chia - Hsin ; Lee, Szu - Wei ; Campos, Alejandro D. ; Lamothe, Betty ; Hur, Lana ; Grabiner, Brian C. ; Lin, Xin ; Darnay, Bryant G. ; Lin, Hui - Kuan

Science, August 28, 2009, Vol.325(5944), p.1134(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inactivation of the type II TGF-Beta receptor in colon cancer cells with microsatellite instability. (transforming growth factor)

Markowitz, Sanford ; Wang, Jing ; Myeroff, Lois ; Parsons, Ramon ; Sun, Luzhe ; Lutterbaugh, James ; Fan, Robert S. ; Zborowska, Elizabeth ; Kinzler, Kenneth W. ; Vogelstein, Bert ; Brattain, Michael ; Willson, James K. V.

Science, June 2, 1995, Vol.268(5215), p.1336(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 11  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (8)

Creation Date 

From To
  1. Before 2004  (1)
  2. 2004 To 2005  (1)
  3. 2006 To 2008  (1)
  4. 2009 To 2011  (3)
  5. After 2011  (5)
  6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait