skip to main content

Results 1 - 10 of 24  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page
Show only
Refined by: collection: JSTOR Archival Journals remove author/creator: Wang, Yang remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Locomotive implication of a Pliocene three-toed horse skeleton from Tibet and its paleo-altimetry significance.(EVOLUTION)(Author abstract)

Deng, Tao ; Li, Qiang ; Tseng, Zhijie Jack ; Takeuchi, Gary T. ; Wang, Yang ; Xie, Guangpu ; Wang, Shiqi ; Hou, Sukuan ; Wang, Xiaoming

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 8, 2012, Vol.109(19), p.7374(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Out of Tibet: pliocene woolly rhino suggests high-plateau origin of Ice Age megaherbivores.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Deng, Tao ; Wang, Xiaoming ; Fortelius, Mikael ; Li, Qiang ; Wang, Yang ; Tseng, Zhijie J. ; Takeuchi, Gary T. ; Saylor, Joel E. ; Saila, Laura K. ; Xie, Guangpu

Science, Sept 2, 2011, Vol.333(6047), p.1285(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tet-mediated formation of 5-carboxylcytosine and its excision by TDG in mammalian DNA.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

He, Yu - Fei ; Li, Bin - Zhong ; Li, Zheng ; Liu, Peng ; Wang, Yang ; Tang, Qingyu ; Ding, Jianping ; Jia, Yingying ; Chen, Zhangcheng ; Li, Lin ; Sun, Yan ; Li, Xiuxue ; Dai, Qing ; Song, Chun - Xiao ; Zhang, Kangling ; He, Chuan ; Xu, Guo - Liang

Science, Sept 2, 2011, Vol.333(6047), p.1303(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ADAM10 mediates vascular injury induced by Staphylococcus aureus [alpha]-hemolysin.(BACTERIA)(Report)

Powers, Michael E. ; Kim, Hwan Keun ; Wang, Yang ; Wardenburg, Juliane Bubeck

Journal of Infectious Diseases, August 1, 2012, Vol.206(3), p.352(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Epibionts on the lingulate brachiopod Diandongia from the Early Cambrian Chengjiang Lagersttte, South China

Zhang, Zhifei ; Han, Jian ; Wang, Yang ; Emig, Christian C. ; Shu, Degan

Proceedings of the Royal Society B, 2010, Vol.277(1679), pp.175-181 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative proteomic study reveals 17[beta]-HSD13 as a pathogenic protein in nonalcoholic fatty liver disease.(MEDICAL SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Su, Wen ; Wang, Yang ; Jia, Xiao ; Wu, Wenhan ; Li, Linghai ; Tian, Xiaodong ; Li, Sha ; Wang, Chunjiong ; Xu, Huamin ; Cao, Jiaqi ; Han, Qifei ; Xu, Shimeng ; Chen, Yong ; Zhong, Yanfeng ; Zhang, Xiaoyan ; Liu, Pingsheng ; Gustafsson, Jan - Ake ; Guan, Youfei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 5, 2014, Vol.111(31), p.11437(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Antibacterial drug leads targeting isoprenoid biosynthesis

Zhu, Wei ; Zhang, Yonghui ; Sinko, William ; Hensler, Mary ; Olson, Joshua ; Molohon, Katie ; Lindert, Steffen ; Cao, Rong ; Li, Kai ; Wang, Ke ; Wang, Yang ; Liu, Yi-Liang ; Sankovsky, Anna ; de Oliveira, César ; Mitchell, Douglas ; Nizet, Victor ; Mccammon, J ; Oldfield, Eric

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Jan 2, 2013, Vol.110(1), p.123 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enteroendocrine precursors differentiate independently of Wnt and form serotonin expressing adenomas in response to active [beta]-catenin.(DEVELOPMENTAL BIOLOGY)(Author abstract)

Wang, Yang ; Giel - Moloney, Maryann ; Rindi, Guido ; Leiter, Andrew B.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 3, 2007, Vol.104(27), p.11328(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Subcellular localization of the UDP-N-acetyl-D-galactosamine: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-mediated O-glycosylation reaction in the submaxillary gland

Roth, Jurgen ; Wang, Yang ; Eckhardt, Allen E. ; Hill, Robert L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 13, 1994, Vol.91(19), p.8935(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Amyloid-[beta] overproduction causes abnormal mitochondrial dynamics via differential modulation of mitochondrial fission/fusion proteins.(CELL BIOLOGY)(Author abstract)

Wang, Xinglong ; Su, Bo ; Siedlak, Sandra L. ; Moreira, Paula I. ; Fujioka, Hisashi ; Wang, Yang ; Casadesus, Gemma ; Zhu, Xiongwei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 9, 2008, Vol.105(49), p.19318(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 24  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (23)

Creation Date 

From To
  1. Before 1999  (2)
  2. 1999 To 2006  (2)
  3. 2007 To 2008  (3)
  4. 2009 To 2011  (8)
  5. After 2011  (9)
  6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait