skip to main content

Results 1 - 10 of 24  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Metody badań literatury staropolskiej dziś. Analiza odpowiedzi ankietowych

Bohuszewicz, Paweł

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.121-153 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sprawa honoru albo o męskości w staroislandzkich sagach rodowych

Jakubczyk, Radosław

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.1-30 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Kozica, Kazimierz

TERMINUS, 2017, Vol.19(1 (42)), pp.37-59 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Jarczykowa, Mariola

TERMINUS, 2017, Vol.19(4 (45)), pp.795-814 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Łopatecki, Karol

TERMINUS, 2017, Vol.19(1 (42)), pp.75-126 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne

Modlińska-Piekarz, Angelika

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.63-83 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wykorzystanie map w działaniach strategicznych do 1586 roku w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim

Łopatecki, Karol

TERMINUS, 2017, Vol.19(3 (44)), pp.511-566 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Disputationes de controversiis Christianae Fidei Roberta Bellarmina jako źródło komentarzy do Pisma Świętego przekładu Jakuba Wujka. Problematyka pośrednich zapożyczeń z Disputationes… na przykładzie Augustyna Biesiekierskiego

Rubik, Tadeusz

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.85-120 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Ryszka-Kurczab, Magdalena

TERMINUS, 2018, Vol.20(2 (47)), pp.165-193 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

„Orator – rhetor – rhetorista” w ujęciu Johanna Mochingera. Edycja i przekład trzech rozdziałów poświęconych mówcy, teoretykowi i adeptowi/krytykowi sztuki wymowy w Orator atque rhetorista

Awianowicz, Bartosz

TERMINUS, 2018, Vol.20(2 (47)), pp.255-281 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 24  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Searching Remote Databases, Please Wait