skip to main content

Results 1 - 10 of 131  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

The in Vitro Estrogenic Activities of Polyfluorinated Iodine Alkanes

Wang, Chang ; Wang, Thanh ; Liu, Wei ; Ruan, Ting ; Zhou, Qunfang ; Liu, Jiyan ; Zhang, Aiqian ; Zhao, Bin ; Jiang, Guibin

Environmental Health Perspectives, 2012, Vol.120(1), p.119-125 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Epidural Sustained Release Ropivacaine Prolongs Anti-Allodynia and Anti-Hyperalgesia in Developing and Established Neuropathic Pain (Effect of Ropivacaine Sustained Release on Neuropathic Pain)

Li, Teng-Fei ; Fan, Hui ; Wang, Yong-Xiang Tang, Shao-Jun (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0117321 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

High-Pitch, Low-Voltage and Low-Iodine-Concentration CT Angiography of Aorta: Assessment of Image Quality and Radiation Dose with Iterative Reconstruction (Assessment of Image Quality of Aorta CTA with Low Concentration CM)

Shen, Yanguang ; Sun, Zhonghua ; Xu, Lei ; Li, Yu ; Zhang, Nan ; Yan, Zixu ; Fan, Zhanming Zhang, Heye (Academic Editor)

2015, Vol.10(2), p.e0117469 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Exploring Valid Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Analysis in Sesamia inferens (Lepidoptera: Noctuidae) (Exploring Valid Reference Genes in Sesamia inferens)

Sun, Meng ; Lu, Ming-Xing ; Tang, Xiao-Tian ; Du, Yu-Zhou Zhang, Youjun (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0115979 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Cumulative Effect and Predictive Value of Genetic Variants Associated with Type 2 Diabetes in Han Chinese: A Case-Control Study (Genetic Variants and Type 2 Diabetes)

Qian, Yun ; Lu, Feng ; Dong, Meihua ; Lin, Yudi ; Li, Huizhang ; Dai, Juncheng ; Jin, Guangfu ; Hu, Zhibin ; Shen, Hongbing Li, Shengxu (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0116537 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Identification of Valid Reference Genes for the Normalization of RT-qPCR Expression Studies in Human Breast Cancer Cell Lines Treated with and without Transient Transfection (Reference Gene in Breast Cancer Cells Treated with Transfection)

Liu, Lin-Lin ; Zhao, Hui ; Ma, Teng-Fei ; Ge, Fei ; Chen, Ce-Shi ; Zhang, Ya-Ping St-Pierre, Yves (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0117058 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Integrating Semantic Information into Multiple Kernels for Protein-Protein Interaction Extraction from Biomedical Literatures (Protein-Protein Interaction Extraction)

Li, Lishuang ; Zhang, Panpan ; Zheng, Tianfu ; Zhang, Hongying ; Jiang, Zhenchao ; Huang, Degen Xue, Yu (Editor)

2014, Vol.9(3), p.e91898 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Toward metabolic engineering in the context of system biology and synthetic biology: advances and prospects.(MINI- REVIEW)(Report)

Liu, Yanfeng ; Shin, Hyun-Dong ; Li, Jianghua ; Liu, Long

Applied Microbiology and Biotechnology, Feb 1, 2015, Vol.99(3), p.1109(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Carpal Tunnel Syndrome Assessment with Ultrasonography: Value of Inlet-to-Outlet Median Nerve Area Ratio in Patients versus Healthy Volunteers

Fu, Tengfei ; Cao, Manlin ; Liu, Fang ; Zhu, Jiaan ; Ye, Dongmei ; Feng, Xianxuan ; Xu, Yiming ; Wang, Gang ; Bai, Yuehong Stover, Cordula M. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Genetic Characterization of Shigella flexneri Isolates in Guizhou Province, China

Li, Shijun ; Sun, Qiangzheng ; Wei, Xiaoyu ; Klena, John D ; Wang, Jianping ; Liu, Ying ; Tian, Kecheng ; Luo, Xia ; Ye, Changyun ; Xu, Jianguo ; Wang, Dingming ; Tang, Guangpeng Chang, Yung-Fu (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 131  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (120)

Creation Date 

From To
 1. Before 2010  (1)
 2. 2010 To 2010  (2)
 3. 2011 To 2011  (4)
 4. 2012 To 2013  (11)
 5. After 2013  (113)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhang, Y.
 2. Liu, Peng
 3. Zhang, Lei
 4. Liu, Yang
 5. Lai, Feipei

Searching Remote Databases, Please Wait