skip to main content

Results 1 - 10 of 133  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Turkish remove Journal Title: İşletme Araştırmaları Dergisi remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Vakıf Üniversitelerinin Akademik Kriterler Açısından Kümeleme Analizi İle İncelenmesi

Gözükara, İzlem

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015, Vol.7(4), pp.156-171 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Bakir, Mahmut ; Atalik, Özlem

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018, Vol.10(1), pp.617-638 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Otomobil Satışları ve Otomotiv Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Granger Nedensellik Testi İle Analizi: Borsa İstanbul Örneği

Şahin, Zafer ; Şahin, Cumhur

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018, Vol.10(2), pp.210-222 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi

Yakut, Emre ; Harbalioğlu, Melda ; Pekkan, Nazmiye Ülkü

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015, Vol.7(2), pp.235-257 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Tanç, Ahmet ; Gümrah, Abdurrahman

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015, Vol.7(2), pp.258-273 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular

Taşgit, Yunus Emre ; Demirel, Oğuz

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016, Vol.8(2), pp.307-331 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Asil-Vekil İlişkilerinin Kültürel Bağlamda Sosyal Ağ Kuramı Çerçevesinde Sosyal Ağ Analizi Kullanılarak İncelenmesi1 Examining Pricipal and Agent Relationships in Cultural Context within the Framework of Social Network Theory by Using Social Network Analysis

Sahra Sayğan Tunçay ; Pınar Süral Özer

İşletme Araştırmaları Dergisi, 01 June 2017, Vol.9(2), pp.478-510 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Örgütsel Sinizm’in Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Özdemir, Burak ; Tekin, Erol

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018, Vol.10(2), pp.129-150 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması

Alptekin, Nesrin ; Yeşilaydın, Gözde

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015, Vol.7(4), pp.137-155 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

Üzüm, Burcu ; Uçkun, Seher

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018, Vol.10(2), pp.254-275 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 133  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To
  1. Before 2013  (8)
  2. 2013 To 2013  (7)
  3. 2014 To 2014  (8)
  4. 2015 To 2016  (38)
  5. After 2016  (72)
  6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait