skip to main content

Results 1 - 10 of 14  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Els professionals d’allò socioeducatiu com a investigadors: la creació de coneixement; Los profesionales de lo socioeducativo como investigadores: la creación de conocimiento; Community Education Professionals as Researchers: the creation of knowledge

Úcar Martínez, Xavier

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2016, Vol.11-23(62), Vol.11-23(62)

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Els Professionals d’allò socioeducatiu com a investigadors: la creació de coneixement

Úcar, Xavier

Educació social: Revista d'intervenció sòcioeducativa, 2016, Issue 62, pp.11-23

No full-text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Investigació dels perfils professionals d’educació social: el TFG, una oportunitat per a la recerca aplicada

Dapía Conde, María Dolores

Educació social: Revista d'intervenció sòcioeducativa, 2016, Issue 62, pp.88-101

No full-text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Investigació dels perfils professionals d’educació social. El TFG, una oportunitat per a la recerca aplicada; Investigación de los perfiles profesionales de educación social. El TFG, una oportunidad para la investigación aplicada; Study of Professional Profiles in Social Education. The Final Degree Project, an opportunity for applied research

Dapía Conde, Maria D

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2016, Vol.88-101(62), Vol.88-101(62)

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Què en tenen, de pedagògics, els processos d’avaluació participativa d’accions comunitàries? : algunes aportacions des de la pràctica

Núñez López, Héctor

Educació social: Revista d'intervenció sòcioeducativa, 2015, Issue 61, pp.126-141

No full-text

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Teleassistència pública a Espanya : consideracions dels seus efectes en els serveis socials i sanitarias; Public virtual home health assistance in Spain: observations on its impact on social and health services; Teleasistencia publica en España: consideraciones de sus efectos en los servicios sociales y sanitarios

Cavalcante, Maria Tereza L ; Aceros Gualdrón, Juan ; Domènech Argemí, Miquel

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2012, Issue 51, Issue 51

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mesurant la qualitat de vida de les persones sense llar: l’Escala GENCAT de Qualitat de Vida; Measuring the Quality of Life of Homeless People: The GENCAT Quality of Life Scale; Midiendo la calidad de vida de las personas sin hogar: La Escala GENCAT de Calidad de Vida

Benito Herráez, Eva ; Alsinet I Mora, Carles ; Maciá Antón, Araceli

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2017, Issue 66, Issue 66

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

El treball social a Itàlia: el canvi necessari en els serveis socials italians; Social Work in Italy: a change in Italian social services; El trabajo social en Italia: el cambio necesario en los servicios sociales italianos

Fasol, Rino ; Zanutto, Alberto

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2011, Issue 48, Issue 48

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

El treball social a Anglaterra i Gal·les; El trabajo social en Inglaterra y Gales; Social Work in England and Wales

Littlechild, Brian ; Lyons, Karen

Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa, 2011, Issue 48, Issue 48

Full text available

Results 1 - 10 of 14  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (11)

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Núñez López, Héctor
  2. Sykorová, Dana
  3. Zanutto, Alberto
  4. Fasol, Rino
  5. Navarro, Colomán

Searching Remote Databases, Please Wait