skip to main content
Refined by: language: Albanian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Standardet e cilësisë evropiane në parandalimin e drogës një udhëzues i shpejtë.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Standardet e cilësisë evropiane në parandalimin e drogës një udhëzues i shpejtë.

Brotherhood, Angelina ; Sumnall, Harry R European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ; Centre for Public Health 2013

Full text available

2
Shqipëria raporti kombëtar mbi drogat 2017.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Shqipëria raporti kombëtar mbi drogat 2017.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ; Institute of Public Health (Albania) 2017

Full text available

3
Kosova (sipas Rezolutës 1244 të KS të KB) : pasqyra e vendit 2010
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kosova (sipas Rezolutës 1244 të KS të KB) : pasqyra e vendit 2010

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2011

Full text available

4
Konsumatorët : konsumatori është prioritet.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Konsumatorët : konsumatori është prioritet.

European Commission ; Delegation to the Former Yugoslav Republic of Macedonia ; European Commission ; Directorate-General for Communication 2013

Full text available

5
Konsumatorët : konsumatori është prioritet.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Konsumatorët : konsumatori është prioritet.

European Commission ; Directorate-General for Communication 2013

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait