skip to main content
Refined by: creation date: After 2004 remove language: Armenian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Other
Add to e-Shelf

Վիճակագրական գրքույկ ; Women and Men in Armenia, 2014 ; Statistical Booklet
Հայաստանի կանայք եւ տղամարդիկ , 2014

National Statistical Service Of The Republic Of Armenia, Yerevan (Armenia) 2014

p.col

No full-text

2
Material Type:
Other
Add to e-Shelf

Statistical Booklet ; Marzes and Yerevan city of the Republic of Armenia in figures, 2008-2012 ; Վիճակագրական ժողովածու
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ԹՎԵՐՈՎ , 2008-2012

National Statistical Service Of The Republic Of Armenia, Yerevan (Armenia) 2013

p.col

No full-text

3
Material Type:
Other
Add to e-Shelf

Armenia in figures 2014 ; Վիճակագրական գրքույկ ; Statistical booklet
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ 2014

National Statistical Service Of The Republic Of Armenia, Yerevan (Armenia) 2014

p.col

No full-text

4
Material Type:
Other
Add to e-Shelf

Marzes and Yerevan city of the Republic of Armenia in figures, 2014 ; Statistical Booklet ; Վիճակագրական ժողովածու
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2014

National Statistical Service Of The Republic Of Armenia, Yerevan (Armenia) 2014

p.col

No full-text

5
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

"When Will I Get to Go Home?": Abuses and Discrimination Against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia

February 22, 2017

Policy File

No full-text

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Refine My Results

Resource Type 

  1. Other  (4)
  2. Text Resources  (1)
  3. More options open sub menu

Creation Date 

From To

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. National Statistical Service Of The Republic Of Armenia, Yerevan (Armenia)

Searching Remote Databases, Please Wait