skip to main content

Results 1 - 10 of 51  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Дефектолошка теори�а и практика.
Defektološka teorija i praktika.

Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"--Skopje. Institut za defektologija, issuing body. 1997

Online access

2
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Квалитетот на системот за обезбедување квалитет во основното образование

Mickovska-Raleva, Ana 2013

CRPM Кратка Анализа

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕΓРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АΓЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН

Katanani, Hiyam

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(1/2), pp.142-163 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP

Jurtoski, Filip

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.126-127 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ КАЈ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНО НАРУШУВАЊЕ

Vujovikj, Miodrag

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.132-134 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА И ШЕСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ESIPP

Shikaleska, Ana

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.128-129 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Fidler, Alenka ; Schmidt, Majda

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.5-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA

Natalija Lisak ; Daniela Bratković ; Tena Anić

Journal of Special Education and Rehabilitation, 01 October 2017, Vol.18(3-4), pp.91-125 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОРΓАНИЗАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА КОНφЕРЕНЦИЈА „ТРАНСφОРМАЦИЈА КОН ОДРЖЛИВО И φЛЕКСИБИЛНО ОПШТЕСТВО ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ"

Filipovska, Maja

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(1/2), pp.166-167 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 51  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (24)
 2. Books  (20)
 3. Journals  (3)
 4. Text Resources  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1990  (3)
 2. 1990 To 2004  (3)
 3. 2005 To 2010  (5)
 4. 2011 To 2014  (9)
 5. After 2014  (30)
 6. More options open sub menu

Classification LCC 

 1. L - Education.  (4)
 2. R - Medicine.  (1)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait