skip to main content

Results 1 - 10 of 51  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Jakimovska, Ilina ; Ashtalkovska Gajtanoska, Ana

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2017 (16), p.130-138

No full-text

2
МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА

Risteski, Ljupčo S

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2017 (16), p.72-114

No full-text

3
ПРИДРУЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕЗАВИСНОСТА: КЛАСНАТА МОБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРИДРУЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕЗАВИСНОСТА: КЛАСНАТА МОБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Thiessen , Ilka

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2016 (15), p.28-52

No full-text

4
ZАМИСЛУВАЊЕТО И СРЕЌАВАЊЕТО НА ДРУГИОТ ВО МАНЧЕСТЕР И БАРСЕЛОНА: НАРАТИВИТЕ НА ПОЛСКИТЕ МИГРАНТКИ
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZАМИСЛУВАЊЕТО И СРЕЌАВАЊЕТО НА ДРУГИОТ ВО МАНЧЕСТЕР И БАРСЕЛОНА: НАРАТИВИТЕ НА ПОЛСКИТЕ МИГРАНТКИ

Rzepnikowska-Phillips, Alina

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2016 (15), p.54-108

No full-text

5
ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Crvenkovska Risteska, Ines

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2017 (16), p.148-184

No full-text

6
ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНСКО СЕЛО“: ПРИЛОГ КОН ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ТРАДИЦИЈА ВО СКОПЈЕ
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНСКО СЕЛО“: ПРИЛОГ КОН ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ТРАДИЦИЈА ВО СКОПЈЕ

Trpeski, Davorin

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2017 (16), p.116-128

No full-text

7
Супервизија на студентите на пракса
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Супервизија на студентите на пракса

Stamenkova Trajkova, Verica

Ревија за социјална политика, 2015 (11/2), p.225-232

No full-text

8
ПОЛИТИКАТА НА ФОЛКЛОРОТ, НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО СОБИРАЊЕ: ФОЛКЛОРОТ ПОВРЗАН СО РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ФИНСКА ВО РАНИОТ 20 ВЕК
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПОЛИТИКАТА НА ФОЛКЛОРОТ, НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО СОБИРАЊЕ: ФОЛКЛОРОТ ПОВРЗАН СО РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ФИНСКА ВО РАНИОТ 20 ВЕК

Stark, Eija

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2016 (15), p.150-176

No full-text

9
ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОВРАТНА МИГРАЦИЈА: МЛАДИ ЧЛЕНОВИ НА ПОЛСКАТА ДИЈАСПОРА ОД ПОРАНЕШНИОТ СССР
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОВРАТНА МИГРАЦИЈА: МЛАДИ ЧЛЕНОВИ НА ПОЛСКАТА ДИЈАСПОРА ОД ПОРАНЕШНИОТ СССР

Gońda, Marcin

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2016 (15), p.110-148

No full-text

10
ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕЖИМИ НА МОБИЛНОСТ
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕЖИМИ НА МОБИЛНОСТ

Bielenin-Lenczowska, Karolina

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2016 (15), p.10-26

No full-text

Results 1 - 10 of 51  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (8)

Searching Remote Databases, Please Wait