skip to main content
Results 1 2 3 4 next page
Show only
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

FastiOnlineDocuments&Research

International Association for Classical Archaeology, issuing body. 2004]-

Online access

2
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

“Invest in Macedonia” - национална стратегија за млади на Република Македонија

Crpm, Center for Research and Policy Making (Editor) 2007

CRPM Кратка Анализа

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДО ОПОРАВУВАЊЕ: ИСКУСТВАТА НА САМОПОМОШ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ПОСЛЕ НАСИЛСТВОТО

Esposito, Francesca ; Tomai, Manuela ; Nannini, Valentina ; Giardinieri, Lucia ; Costa, Pedro

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.85-104 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Науката во улога на заштита на потрошувачите : од нива до трпеза.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Науката во улога на заштита на потрошувачите : од нива до трпеза.

European Food Safety Authority 2012

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Фолклорни текст у процесу заборава

Ilić, Marija

Гласник Етнографског института САНУ, 2005, Vol.LIII(1), pp.321-334 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Проект Веронаука 2006: како да се избегнат грешките од 2002-та

Crpm, Center for Research and Policy Making (Editor) 2006

CRPM Кратка Анализа

Full text available

7
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

ЕУ правилата за потекло во врска со текстилот и Македонија

Crpm, Center for Research and Policy Making (Editor) 2005

CRPM Кратка Анализа

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Жизнено равнище и репродуктивно поведение на населението на България през периода на преход към пазарна икономика

Traikov, Toni

Demografija - Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, 2005, Issue 2, pp.45-53 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Fidler, Alenka ; Schmidt, Majda

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.5-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (28)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (27)
 2. Books  (2)
 3. Journals  (1)
 4. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2004  (2)
 2. 2004 To 2005  (4)
 3. 2006 To 2011  (2)
 4. 2012 To 2015  (6)
 5. After 2015  (21)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (26)
 2. Russian  (2)
 3. Italian  (1)
 4. French  (1)
 5. German  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Romanian  (1)
 8. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far