skip to main content
Results 1 2 3 next page
Show only
Refined by: language: English remove language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

FastiOnlineDocuments&Research

International Association for Classical Archaeology, issuing body. 2004]-

Online access

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДО ОПОРАВУВАЊЕ: ИСКУСТВАТА НА САМОПОМОШ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ПОСЛЕ НАСИЛСТВОТО

Esposito, Francesca ; Tomai, Manuela ; Nannini, Valentina ; Giardinieri, Lucia ; Costa, Pedro

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, pp.85-104 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Fidler, Alenka ; Schmidt, Majda

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.5-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА

Lisak, Natalija ; Bratković, Daniela ; Anić, Tena

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.91-125 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

Adeniyi, Samuel ; Anyama, Stella

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.25-43 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

РОДИТЕЛСКОТО ПРИФАЌАЊЕ / ОТФРЛАЊЕ И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ СО И БЕЗ ДЕЛИКВЕНТНО ОДНЕСУВАЊЕ

Šurbanovska, Orhideja ; Kitkanj, Zoran ; Ristovska, Natasha

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.55-71 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kernel power flow orientation coefficients for noise-robust speech recognition

Gerazov, Branislav ; Ivanovski, Zoran

IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP), 01 February 2015, Vol.23(2), pp.407-419 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Европа погледната со очите на македонската писателка. Mакедонската писателка погледната со очите на Европа

Звонко [Zvonko] Танески [Taneski]

Slavia Meridionalis, 01 August 2015, Vol.12, pp.29-44 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Review
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Review

Naval Research Laboratory (U.S.) 1974

1974 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
Results 1 2 3 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (25)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (24)
 2. Journals  (1)
 3. Books  (1)
 4. More options open sub menu

Creation Date 

From To

Language 

 1. Russian  (2)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far