skip to main content

Results 1 - 10 of 66  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: collection: Health Reference Center Academic (Gale) remove language: Polish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

METHOD FOR DETERMINING 1,2:3,4-DIEPOXYBUTANE IN WORKPLACE AIR/METODA OZNACZANIA 1,2:3,4-DIEPOKSYBUTANU W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Kowalska, Joanna ; Jezewska, Anna

Medycyna Pracy, Sept-Oct, 2016, Vol.67(5), p.645(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH PARKINSON'S DISEASE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL WORK AND PHYSIOTHERAPY/JAKOSC ZYCIA OSOB Z CHOROBA PARKINSONA W KONTEKSCIE PRACY ZAWODOWEJ I REHABILITACJI RUCHOWEJ.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Cholewa, Joanna ; Gorzkowska, Agnieszka ; Nawrocka, Agnieszka ; Cholewa, Jaroslaw

Medycyna Pracy, Nov-Dec, 2017, Vol.68(6), p.725(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Strengths and Limitations of Period Estimation Methods for Circadian Data

Zielinski, Tomasz ; Moore, Anne M ; Troup, Eilidh ; Halliday, Karen J ; Millar, Andrew J Yamazaki, Shin (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

IMPORTANCE OF DENTAL CARE TO MAINTAIN ORAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUTH WITH TYPE 1 DIABETES/ ZNACZENIE OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ W UTRZYMANIU ZDROWIA JAMY USTNEJ U DZIECI I MLODZIEZY Z CUKRZYCA TYPU 1.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Kuzmiuk, Anna ; Marczuk-Kolada, Grazyna ; Luczaj-Cepowicz, Elzbieta ; Obidznska, Marta ; Chorzewska, Ewa ; Wasilczuk, Urszula ; Kierklo, Anna ; Szajda, Slawomir Dariusz

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(1), p.37(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

POLYMORPHISM OF GENES ENCODING PROTEINS OF DNA REPAIR VS. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO LEAD, ARSENIC AND PESTICIDES/ POLIMORFIZM GENOW KODUJACYCH BIALKA NAPRAWY DNA A ZAWODOWE I SRODOWISKOWE NARAZENIE NA OTOW, ARSEN I PESTYCYDY.(PRACA POGLADOWA)(Report)

Bukowski, Karol ; Wozniak, Katarzyna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(2), p.225(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

INFLUENCE OF TITANIUM DIOXIDE ACTIVATED UNDER VISIBLE LIGHT ON SURVIVAL OF MOLD FUNGI/WPLYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO SWIATLEM WIDZIALNYM NA PRZEZYWALNOSC GRZYBOW PLESNIOWYCH.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Kadziolka, Daria ; Rokicka, Paulina ; Markowska-Szczupak, Agata ; Morawski, Antoni W.

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(1), p.59(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

OCCUPATIONAL CANCERS--EPIDEMIOLOGY AND CERTIFICATION/ CHOROBY NOWOTWOROWE POCHODZENIA ZAWODOWEGO-EPIDEMIOLOGIA I ASPEKTY ORZECZNICZE.(STANDARDY--WYTYCZNE)(Report)

Wiszniewska, Marta ; Lipinska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Witkowska, Anna ; Tymoszuk, Diana ; Kleniewska, Aneta ; Kluszczynski, Dariusz ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(1), p.93(16) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

EVALUATION OF THE IMPACT OF SAGITTAL SPINAL CURVATURES ON MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN YOUNG PEOPLE/ OCENA WPLYWU KRZYWIZN KREGOSLUPA W PLASZCZYZNIE STRZALKOWEJ NA DOLEGLIWOSCI MIESNIOWO-SZKIELETOWE U MLODYCH OSOB.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Zwierzchowska, Anna ; Tuz, Jacek

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(1), p.29(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

NEW SECTOR OF EMPLOYMENT--A REVIEW OF DATA ON NANOPRODUCTION, RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF NANOTECHNOLOGY IN POLAND/NOWY SEKTOR PRACOWNICZY--PRZEGLAD DANYCH O NANOPRODUKCJI I DZIALALNOSCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W DZIEDZINIE NANOTECHNOLOGII W POLSCE.(PRACA POGLADOWA)

Poplawska, Magdalena ; Mikolajczyk, Urszula ; Bujak - Pietrek, Stella

Medycyna Pracy, July-August, 2015, Vol.66(4), p.575(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

PROFESSIONAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH EPILEPSY/AKTYWNOSC ZAWODOWA CHORYCH NA PADACZKE.(PRACA ORYGINALNA)(Report)

Staniszewska, Anna ; Sobiecki, Marcin ; Duda - Zalewska, Aneta ; Religioni, Urszula ; Juszczyk, Grzegorz ; Tatara, Tomasz ; Sloniewski, Robert

Medycyna Pracy, May-June, 2015, Vol.66(3), p.343(8) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 66  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (65)

Creation Date 

From To
 1. Before 2014  (1)
 2. 2014 To 2014  (2)
 3. 2015 To 2015  (8)
 4. 2016 To 2017  (25)
 5. After 2017  (30)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Walusiak-Skorupa, Jolanta
 2. Wiszniewska, Marta
 3. Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka
 4. Kozajda, Anna
 5. Kowalska, Joanna

on this subject:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Poland
 4. Female
 5. Male

Searching Remote Databases, Please Wait