skip to main content
Refined by: topic: Social Sciences remove resource type: Dissertations remove language: Polish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu [Organizational culture in the perspective of critical management studies

Zawadzki, Michał

2011

No full-text

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Skuteczność gier symulacyjnych w nauczaniu podstaw zarządzania

Olechnowicz, Bogdan 2006

ProQuest Dissertations and Theses

No full-text

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Komputerowe wspomaganie oceny pracowników z wykorzystaniem metod wielokryterialnych

Polkowski, Zdzislaw 2006

ProQuest Dissertations and Theses

No full-text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Informacja patentowa w zarządzaniu procesami innowacyjnymi

Zurawowicz, Lidia 2005

ProQuest Dissertations and Theses

No full-text

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Rozwój i osiągnięcia oświaty dorosłych w SFR Jugosławii (1945-1975)

Bron Jr, Michal

1979

No full-text

Searching Remote Databases, Please Wait