skip to main content

Results 1 - 10 of 23,217  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: language: Romanian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

FLORIAN COPCEA: Virginia Popovici sau „paralaxele” criticii româneşti din Serbia, Editura GRAFIX, Craiova, 2017, 189 pag

Mihăilescu, Dumitru

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2017, Vol.XIII(1), pp.291-292 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

TIPOLOGIA FOLCLORULUI ROMÂNESC AL COPIILOR DIN BANATUL SÂRBESC. NUMĂRĂTORILE, autor Kristina Planjanin-Simić

Juica, Brânduşa

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2017, Vol.XIII(1), pp.289-290 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

POVESTEA POVEŞTII POVESTITE

Cândea R., Florica

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.43-46 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sima Petrovici, Studii de folclor literar românesc din Banatul sârbesc, Prefaţă de Ionela Mengher, Zrenianin, Editura ICRV, Biblioteca Folclor Bănăţean, Colecţia Cercetări, 2014, 116 p

Milivoievici, Viviana

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2017, Vol.XIII(1), pp.285-288 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

UN ROMAN CONSACRAT LUI OVIDIUS ÎN ANUL BIMILENIULUI TRECERII SALE ÎN NEMURIRE, CONSTANŢA, EDITURA „EX PONTO”, 2017

Varga, Olimpia

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2017, Vol.XIII(3), pp.133-134 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ZĂCĂMINTE BIOGRAFICE ŞI PO(I)ETICE INEDITE ARGHEZIENE ÎNTR-O SURPRINZĂTOARE EDIŢIE DE ŞTEFAN GENCĂRĂU ŞI VASILE MAN

Roşca, Timofei

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.61-66 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mircea MĂRAN, Eufrozina GREONEANŢ, Eugen CINCI Românii din Vârşeţ – momente importante ale trecutului cultural, Editura Şcolii de Înalte Studii pentru Educatori »Mihailo Palov« din Vârşeţ, Vârşeţ, 2017, 146 p

Popović, Virginia

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.145-148 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Viviana POCLID DEHELEAN Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri… Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, 220 p. ISBN 978-606-675-159-9 Dragostea ca har divin

Man, Vasile

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.149-152 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Andrei NISTORAN Monografia oraşului Moldova Nouă, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2017, 256 p., ISBN 978-606-30-1457-4

Milivoievici, Viviana

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.153-156 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Viviana POCLID DEHELEAN Albastru-Infinit / Bleu-Infini Prefaţă la versiunea franceză / Préface à la version française: Alvaro Rocchetti Poezia ca destin / La poésie comme destin: Vasile Man Postfaţă / Postface: Florica Păţan Traducere de / Traduit pa

Patan, Florica

Studii de Ştiinţă şi Cultură, 2018, Vol.XIV(1), pp.157-162 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 23,217  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (489)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Patents  (22,581)
 2. Articles  (488)
 3. Books  (72)
 4. Journals  (60)
 5. Reviews  (14)
 6. Book Chapters  (1)
 7. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1981  (552)
 2. 1981 To 1989  (8,388)
 3. 1990 To 1998  (3,869)
 4. 1999 To 2008  (4,245)
 5. After 2008  (6,162)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (16,872)
 2. French  (5,580)
 3. Russian  (1,911)
 4. Lithuanian  (7)
 5. Slovak  (7)
 6. Hungarian  (7)
 7. Czech  (7)
 8. Portuguese  (7)
 9. Polish  (7)
 10. Italian  (7)
 11. Maltese  (7)
 12. Greek  (7)
 13. Dutch  (7)
 14. Spanish  (7)
 15. Finnish  (7)
 16. German  (7)
 17. Swedish  (7)
 18. Danish  (7)
 19. More options open sub menu

Journal Title 

 1. Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Ştiinţe Juridice  (3)
 2. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”  (1)
 3. Astra Salvensis - revista de istorie si cultura  (1)
 4. Audit Financiar  (1)
 5. Infectio.ro  (1)
 6. International Review of Social Research  (4)
 7. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298, 26.10.2012 : Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului.  (1)
 8. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 51, 20.02.2014 : adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014.  (1)
 9. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 66, 08.03.2013 : adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013.  (1)
 10. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 68, 15.03.2011 : adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011.  (1)
 11. New England Journal Of Medicine  (1)
 12. PANGEEA  (3)
 13. Philologica Jassyensia  (2)
 14. Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță. Tribunalul de Primă Instanță.  (18)
 15. Repertoriul jurisprudenţei Curţii de Justiţie și a Tribunalului. Tribunalul.  (3)
 16. Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului. Tribunalul.  (28)
 17. Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale  (6)
 18. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative  (1)
 19. Sfera Politicii  (5)
 20. Studii de Ştiinţă şi Cultură  (461)
 21. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait