skip to main content
Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: language: Slovak remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

20 rokov slovakistiky na univerzite v Užhorode

Závodný, Andrej

Slavica Slovaca, 2014, Vol.49(2), pp.182-183 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Andrej Deško a Bohuš Nosák-Nezabudov o kultúrnych stereotypoch na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 40. rokoch 19. Storočia

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2016, Vol.51(1), pp.10-32 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Antický starovek a jeho odraz v humanistickej príležitostnej poézii (na príklade produkcie poetických literárnych útvarov v bardejovských tlačiarňach)

Škovierová, Angela

Slavica Slovaca, 2006, Vol.41(2), pp.119-124 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bogumiła Suwara: {(staré a nové) rozhrania /interfejsy/ [literatú- ry]}

Tomašovičová, Jana

Česká literatura, 2015, Vol.63(6), pp.980-984 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Strýčková, Mária

Slavica Slovaca, 2014, Vol.49(2), pp.187-188 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Charakteristik Y Používania Vlastných Mien U Žien Maďarskej Národnosti Na Slovensku

Misadová Katarína

Jazykovedný Časopis, 01 June 2017, Vol.68(1), pp.57-70 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cítenie doby

Avenarius, Alexander

Kritika Kontext - Casopis kritického myslenia, 2002, Issue 2-3, pp.36-38

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Columba portans ramum olivae Prvé kroky vo výskume latinskej panegyrickej literatúry na Slovensku

Zavarský, Svorad

Slavica Slovaca, 2015, Vol.50(1), pp.41-52 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cyrilské liečiteľské príručky z 18. storočia (etnolingvistická analýza pomenovaní chorôb)

Žeňuchová, Katarína

Slavica Slovaca, 2018, Vol.53(3+4), pp.64-74 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Protokol z verejnej oponentúry projektu APVV-14-0029 medzinárodným panelom odborníkov

Vašíčková, Svetlana

Slavica Slovaca, 2018, Vol.53(2), pp.181-185 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (184)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (193)
 2. Reviews  (7)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2001  (7)
 2. 2001 To 2004  (20)
 3. 2005 To 2008  (22)
 4. 2009 To 2013  (42)
 5. After 2013  (109)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (82)
 2. Czech  (8)
 3. Polish  (3)
 4. Slovenian  (1)
 5. German  (1)
 6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait