skip to main content
Show only
Refined by: language: Slovak remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mezinarodny komparativny vyskum na Slovensku

Berova, Maria

Ucitel'ské noviny, 1995, Vol.45(11, 16.03.1995), pp.1-45:11, 16.03.1995<1

No full-text

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nove vedecke projekty

Felix, Jan

Ucitel'ské noviny, 1995, Vol.45(36), pp.1-45:36<1

No full-text

3
Technologick&#225; a inova&#269;n&#225; poz&#237;cia slovenskej ekonomiky v medzin&#225;rodnom kontexte
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Technologická a inovačná pozícia slovenskej ekonomiky v medzinárodnom kontexte

Jeck, Tomáš 2009

No full-text

4
Ukazovatele pre znalostnu&#769; ekonomiku a inovac&#780;nu&#769; politiku
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ukazovatele pre znalostnú ekonomiku a inovačnú politiku

Zajac, Štefan 2008

No full-text

5
Univerzitn&#233; vedeck&#233; parky a v&#253;skumn&#233; centr&#225; ako z&#225;klad&#328;a inov&#225;ci&#237; na Slovnesku
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá ako základňa inovácií na Slovnesku

Kačírková, Mária 2016

No full-text

6
Veda a v&#253;skum na Slovensku z&#225;kladn&#233; v&#253;chodisk&#225;, strat&#233;gia, trendy
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Veda a výskum na Slovensku základné východiská, stratégia, trendy

Kačírková, Mária 2012

No full-text

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Výskum ako faktor inovačného rozvoja = Research as the factor of innovative development

Klas, Antonín

Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie, 2010, Vol.58(9), pp. 871-887 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

8
Z&#225;kladn&#233; rozvojov&#233; tendencie v&#253;skumu a v&#253;voja vo svete
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Základné rozvojové tendencie výskumu a vývoja vo svete

Šarmír, Eduard 2001

No full-text

9
Zvys&#780;ovanie u&#769;c&#780;innosti riadenia vy&#769;skumno-vy&#769;vojovej organiza&#769;cie
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Zvyšovanie účinnosti riadenia výskumno-vývojovej organizácie

Ondrejček, Peter 1988

No full-text

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (1)

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Kačírková, Mária
  2. Šarmír, Eduard
  3. Felix, Jan
  4. Jeck, Tomáš
  5. Berova, Maria

Searching Remote Databases, Please Wait