skip to main content
Refined by: language: Swedish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Digital media: Use of tablet computers for writing stories in the Swedish language classroom
Digitala medier: Användning av surfplattor för att skriva berättelser i svensk språkundervisning

Abbo, Maryam Södertörns högskola, Lärarutbildningen 2017

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Learning reading by writing on computers: Teachers choice?
Att skriva sig till läsning via datorn: Lärarens val?

Palm, Ann-Christine Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Lärarutbildningen 2013

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

1:1 – technology before function?: A study of the motivations and implementation of municipal 1:1-efforts
1:1 – teknik före funktion?: En studie av kommunala 1:1-satsningars motivering och implementering

Olsenmyr, Emil ; Sannehag, André Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media 2013

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Computer related musculoskeletal ill-health among upper-secondary school pupils 2005; Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005

Palmerud, Gunnar ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan ; Mortimer, Monica ; Hansson Risberg, Eva ; Isaksson, Anita ; Palm, Peter Arbetslivsinstitutet 2007

Full text available

5
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

Computer related musculoskeletal ill-health among upper-secondary school pupils 2005 - Reliability data-Observation data; Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata

Palmerud, Gunnar ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan ; Mortimer, Monica ; Hansson Risberg, Eva ; Isaksson, Anita ; Palm, Peter Arbetslivsinstitutet 2006

Full text available

6
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

Computer related musculoskeletal ill-health among upper-secondary school pupils 2005 - Observation of computer workplaces; Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser

Palmerud, Gunnar ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan ; Mortimer, Monica ; Hansson Risberg, Eva ; Isaksson, Anita ; Palm, Peter Arbetslivsinstitutet 2006

Full text available

7
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

Computer related musculoskeletal ill-health among upper-secondary school pupils 2005 - Questionnaire to students; Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever

Palmerud, Gunnar ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan ; Mortimer, Monica ; Hansson Risberg, Eva ; Isaksson, Anita ; Palm, Peter Arbetslivsinstitutet 2006

Full text available

8
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

Computer related musculoskeletal ill-health among upper-secondary school pupils 2005 - Interview with person responsible for the school's computers; Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan

Palmerud, Gunnar ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan ; Mortimer, Monica ; Hansson Risberg, Eva ; Isaksson, Anita ; Palm, Peter Arbetslivsinstitutet 2006

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Wigaeus Tornqvist, Ewa
  2. Toomingas, Allan
  3. Hansson Risberg, Eva
  4. Arbetslivsinstitutet
  5. Mortimer, Monica

Searching Remote Databases, Please Wait