skip to main content

Results 1 - 10 of 34  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page
Refined by: topic: Social Sciences remove resource type: Dissertations remove topic: Adult Education remove language: Swedish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Do you know how to use set square, folding rule and water level?
Kan du använda vinkelhake, tumstock och vattenpass?: En studie om valideringsverktyg inom byggutbildningen

Johansson, Göran Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information 2012

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna inom svenska som andraspråksutbildning
Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

Colliander, Helena Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande ; Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Pedagogik och vuxnas lärande 2018

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Networks and Nodes: The Practices of Local Learning Centres

Lögdlund, Ulrik Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för sociologi (SOC) ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Avdelningen för sociologi (SOC) 2011

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vuxenutbildningen - en nystart på den edukativa vägen: En kvalitativ intervjustudie om hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska

Sjöstrand, Linda Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen 2014

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The psysics discourse in adult education
Fysikdiskursen på Komvux: Betydelsen av student-lärarinteraktioner

Sundkvist, Charlotta KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI) 2013

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En jämförande studie av olika presentationsmodeller inomämnet fjädrande konstruktionselement

Melin Rydfalk, Maria KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI) 2011

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

De talar av erfarenhet: uppfattningar om begreppen demokrati och diktatur hos vuxenelever med utländsk bakgrund

Hjelm, Johanna Södertörns högskola, Lärarutbildningen 2010

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Support in adult education: An observation study in Swedish adult education
Att stödja vuxnas lärande: En observationsstudie kring stöd inom svensk vuxenutbildning

Petersson, Jessica Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi 2015

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Self-directed learning in the workplace: A case study about key employees ́ learning in an adult educational association
Självstyrt lärande på arbetsplatsen: En fallstudie om nyckelpersoners lärande i ett studieförbund

Dizdarevic, Ajla ; Olofsson, Therese Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik 2018

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

How to think about it?: About the lack of comprehension of students in adult education with Swedish as their mother tongue
Hur ska man tänka?: Om bristande läsförståelse hos elever i Vuxenutbildning med Svenska som modersmål

Karlsson, Josephine Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande 2017

Full text available

Results 1 - 10 of 34  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To
  1. Before 2003  (3)
  2. 2003 To 2005  (7)
  3. 2006 To 2008  (10)
  4. 2009 To 2012  (7)
  5. After 2012  (7)
  6. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait