skip to main content
Refined by: creation date: 1956 To 1971 remove language: Vietnamese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Mục-lục thư-tịch tuyển trạch về giáo-dục tại Việt-Nam : cập nhật-hóa đến 30-6-1964

Vietnam. Bộ Quốc-Gia Giáo Dục 1964

No full-text

2
Đông Kinh nghĩa thục : phong trào Duy Tân đà̂u tiên ở Việt Nam
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Đông Kinh nghĩa thục : phong trào Duy Tân đà̂u tiên ở Việt Nam

Nguyẽ̂n, Hié̂n Lê 1956

No full-text

3
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tiếng Việt và dạy đại học bằng tiếng Việt / Nguyễn Khánh Toàn ... [et al.]

Nguyễn, Khánh Toàn ; Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam 1967

No full-text

4
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Huấn-địch thập điều : thánh-dụ / của vua Thánh-Tổ ; diễn-nghĩa của vua Dực-Tông ; Lê Hữu Mục giới thiệu, phiên âm, phiên-dịch, sưu-giảng

Minh Mệnh, King Of Vietnam ; Tự Đức, King Of Vietnam ; Lê, Hữu Mục ; Minh Mệnh, King Of Vietnam 1971

No full-text

5
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Cộng-hòa

1964

No full-text

Searching Remote Databases, Please Wait