skip to main content

Results 1 - 10 of 239  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: resource type: Dissertations remove top level: Peer-reviewed Journals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

Hallsén, Stina

Uppsala Studies in Education, 2013 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

Hallsén, Stina Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Integrative research on environmental and landscape change: PhD students' motivations and challenges

Tress , Bärbel ; Tress , Gunther ; Fry , Gary 2009

No full-text

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

Halskov, Gerd Anne

Uppsala Studies in Education, 2013 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Nursing Education in Denmark: Reform Efforts, Recruitment Patterns and Basic Habitual Orientations
Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

Halskov, Gerd Anne Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

Velasquez, Adriana

Uppsala Studies in Education, 2012 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

Velasquez, Adriana CLIP, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2012

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

Svärd, Ola

Uppsala Studies in Education, 2014 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

Svärd, Ola Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2014

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nutrition guidance by family doctors in a changing world: problems, opportunities, and future possibilities

Truswell , A.S. ; Hiddink , G.J. ; Blom , J. 2003

Full text available

Results 1 - 10 of 239  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (139)

Creation Date 

From To
 1. Before 1985  (20)
 2. 1985 To 1992  (17)
 3. 1993 To 2000  (67)
 4. 2001 To 2009  (91)
 5. After 2009  (44)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (153)
 2. English  (105)
 3. Danish  (2)
 4. German  (1)
 5. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait