skip to main content
Refined by: language: Norwegian remove resource type: Dissertations remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Slitsomt, men gøy!" : en kvalitativ studie om den nyutdannede anestesisykepleieren sin opplevelse av kompetanse av yrkesutøvelsen

Lauvdal, Christina ; Omland, Kari ; Pham, Thao 2014

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Systematisk litteraturoversikt over effekten av preoperativ oppvarming med varmluftsteppe - Anestesisykepleierens forebyggende funksjon

Broback, Bjørg Eli ; Skutle, Gjertrud Øvsthus Eskeland, Arild ; Dysvik, Elin 2016-05-09

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Effekt av alveolær rekrutteringsmanøver under generell anestesi - en systematisk kunnskapsoppsummering ; Effect of alveolar recruitment maneuver during general anesthesia - s sytematic review

Lekens, Aina L. B. ; Lindanger, Anja K. Eskeland, Arild ; Vevatne, Kari 2016-05

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Low-flow anestesi - anbefalinger for trygg bruk. En kunnskapsbasert fagprosedyre for low-flow inhalasjonsanestesi.

Andreassen, Børge ; Myrstad, Øystein Dysvik, Elin 2016-05

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ekstubasjon - En kunnskapsbasert fagprosedyre ; Anestesisykepleiers rolle og ansvar

Bratland, Guri ; Klette, Anita Dysvik, Elin 2016-05

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait