skip to main content

Results 1 - 10 of 19  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: topic: Education remove collection: MEDLINE (ProQuest) remove author/creator: Wang, J. remove topic: Animals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Metabolic Syndrome without Diabetes or Hypertension Still Necessitates Early Screening for Chronic Kidney Disease: Information from a Chinese National Cross-Sectional Study

Hong, Daqing ; Zhang, Yuan ; Gao, Bixia ; Wang, Jinwei ; Li, Guisen ; Wang, Li ; Zhang, Luxia

PLoS ONE, July 10, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhancement of Cerenkov Luminescence Imaging by Dual Excitation of Er 3+ , Yb 3+ -Doped Rare-Earth Microparticles

Ma, Xiaowei ; Kang, Fei ; Xu, Feng ; Feng, Ailing ; Zhao, Ying ; Lu, Tianjian ; Yang, Weidong ; Wang, Zhe ; Lin, Min ; Wang, Jing

PLoS ONE, 2013, Vol.8(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identification of Reference Genes for qRT-PCR Analysis in Yesso Scallop Patinopecten yessoensis

Feng, Liying ; Yu, Qian ; Li, Xue ; Ning, Xianhui ; Wang, Jing ; Zou, Jiajun ; Zhang, Lingling ; Wang, Shi ; Hu, Jingjie ; Hu, Xiaoli ; Bao, Zhenmin Terenius, Olle (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Crosstalk between Wnt/β-Catenin and Estrogen Receptor Signaling Synergistically Promotes Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Progenitor Cells

Gao, Yanhong ; Huang, Enyi ; Zhang, Hongmei ; Wang, Jinhua ; Wu, Ningning ; Chen, Xian ; Wang, Ning ; Wen, Sheng ; Nan, Guoxin ; Deng, Fang ; Liao, Zhan ; Wu, Di ; Zhang, Bosi ; Zhang, Junhui ; Haydon, Rex C ; Luu, Hue H ; Shi, Lewis L ; He, Tong-Chuan Sun, Jun (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Brd2 Inhibits Adipogenesis via the ERK1/2 Signaling Pathway in 3T3-L1 Adipocytes

Zang, Kun ; Wang, Jingyu ; Dong, Miaofang ; Sun, Ruixin ; Wang, Yuxiong ; Huang, Yinong ; Liu, Xiaoxia ; Li, Yimin ; Wang, Fangnian ; Yu, Min Rishi, Arun (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ghrelin Inhibits the Differentiation of T Helper 17 Cells through mTOR/STAT3 Signaling Pathway

Xu, Yanhui ; Li, Ziru ; Yin, Yue ; Lan, He ; Wang, Jun ; Zhao, Jing ; Feng, Juan ; Li, Yin ; Zhang, Weizhen Chung, Yeonseok (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Unintended Effects of Cardiovascular Drugs on the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease

Wang, Jun ; Zhao, Zhong ; Lin, Emi ; Zhao, Wei ; Qian, Xianjuan ; Freire, Daniel ; Bilski, Amanda ; Cheng, Alice ; Vempati, Prashant ; Ho, Lap ; Ono, Kenjiro ; Yamada, Masahito ; Pasinetti, Giulio

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e65232 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Basolateral Amygdala Lesion Inhibits the Development of Pain Chronicity in Neuropathic Pain Rats

Li, Zheng ; Wang, Jing ; Chen, Lin ; Zhang, Meng ; You, Wan

PLoS One, Aug 2013, p.e70921 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Chlorpromazine Protects Against Apoptosis Induced by Exogenous Stimuli in the Developing Rat Brain

Wu, Jing ; Song, Rongrong ; Song, Wuqi ; Li, Yujun ; Zhang, Qingmeng ; Chen, Yang ; Fu, Yingmei ; Fang, Wenjuan ; Wang, Jindong ; Zhong, Zhaohua ; Ling, Hong ; Zhang, Liming ; Zhang, Fengmin Burne, Thomas (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Flavonoid Compound Icariin Activates Hypoxia Inducible Factor-1α in Chondrocytes and Promotes Articular Cartilage Repair

Wang, Pengzhen ; Zhang, Fengjie ; He, Qiling ; Wang, Jianqi ; Shiu, Hoi Ting ; Shu, Yinglan ; Tsang, Wing Pui ; Liang, Shuang ; Zhao, Kai ; Wan, Chao Geoffroy, Valérie (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 19  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (18)

Creation Date 

From To
 1. Before 2011  (1)
 2. 2011 To 2012  (1)
 3. 2013 To 2013  (6)
 4. 2014 To 2015  (8)
 5. After 2015  (3)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wang, J.
 2. Wang, Jing
 3. Wang, Jun
 4. Wang, Jingyu
 5. He, Qiling

Searching Remote Databases, Please Wait