skip to main content

Results 1 - 10 of 14  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The use of wild fauna for the promotion of ecotourism activities: the case of the Andean condor (Vultur gryphus) in the Río Turbio coal basin [Argentina] ; O uso da fauna silvestre para o fomento de actividades ecoturísticas: o caso do cóndor andino (Vultur gryphus) na cuenca carbonífera de Río Turbio

Ferrari , S. ; Macnamara , M. ; Albrieu , C. ; Asueta , R. ; Alarcón , S.

Ambientalmente Sustentable, 2009, Issue no.8, Issue 8, pp.173-184

Full text available

2
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[Environmental education programmes in the La Coruña city [Spain] [poster]] ; Programas de educación ambiental no Concello da Coruña [póster]

Anón. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The educative experience of the Botanic Garden of Cordoba [Spain] ; A experiencia educativa do Xardín Botánico de Córdoba

Martínez Escrich , B. , Jardín Botánico De Córdoba

Ambientalmente Sustentable, 2008, Issue no.6, Issue 6, pp.39-56

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

[The participation as social learning and knowledge process] ; A participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social

Heras Hernández , F.

Ambientalmente Sustentable, 2006, Issue no.1-2, Issue 1, pp.229-242

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

[ECO-CENTRES, an experience of participation, research and obligation for an education in sustainability] ; ECOCENTROS, unha experiencia de intervención, investigación e compromiso por unha educación para a sostenibilidade

Conde Núñez , M.C. ; Corrales Vázquez , J.M. ; Sánchez Cepeda , S. , Universidad De Granada . Facultad De Ciencias De La Educación

Ambientalmente Sustentable, 2006, Issue no.1-2, Issue 1, pp.257-263

Full text available

6
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[Are you consuming or devouring?] ; Consumes ou devoras?

Duro , X. ; Pardellas , M. ; García Villaverde , X.M. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

7
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[School Agenda 21 in Galicia [Spain]. Design of a participatory education model for sustainability] ; A Axenda 21 Escolar en Galicia. Deseño dun modelo participativo de educación para a sostibilidade

Salgado Blanco , M. ; Serrallé Marzoa , J.F. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2008, 2007

No full-text

8
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[1st Programme of sustainable mobility. "Walking about the streets of Ponteareas" [Galicia, Spain]] ; Primeiro programa de mobilidade sostible: "Ruando por Ponteareas"

Álvarez González , G. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

9
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[The environmental education for biodiversity conservation: "Environmental Atlas as didactic resource" [poster]] ; A educación ambiental para a conservación da biodiversidade: "Atlas ambiental como recurso didáctico" [póster]

Guzmán López , C. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

10
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[Alvarella [environmental education association]: a step towards sustainability] ; Alvarella: un paso cara a sustentabilidade

García Abalo , S. ; Gude , J. ; Veiga , J. ; Montoto , N. ; Mena , G. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

Results 1 - 10 of 14  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (4)

Searching Remote Databases, Please Wait