skip to main content

Results 1 - 10 of 32  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sex differences in the intellectual functioning of early school-aged children in rural China

Li, Chao ; Zhu, Ni ; Zeng, Lingxia ; Dang, Shaonong ; Zhou, Jing ; Kang, Yijun ; Yang, Yang ; Yan, Hong

BMC Public Health, 2016, Vol.16 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identification of Host-Plant Volatiles and Characterization of Two Novel General Odorant-Binding Proteins from the Legume Pod Borer, Maruca vitrata Fabricius (Lepidoptera: Crambidae).(Report)

Zhou, Jing ; Zhang, Na ; Wang, Pan ; Zhang, Shichang ; Li, Daiqin ; Liu, Kaiyu ; Wang, Guoxiu ; Wang, Xiaoping ; Ai, Hui

PLoS ONE, Oct 30, 2015, Vol.10(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tanshinone IIA Inhibits HIF-1α and VEGF Expression in Breast Cancer Cells via mTOR/p70S6K/RPS6/4E-BP1 Signaling Pathway

Li, Guobing ; Shan, Changyu ; Liu, Lei ; Zhou, Ting ; Zhou, Jing ; Hu, Xiaoye ; Chen, Yibiao ; Cui, Hongjuan ; Gao, Ning Shi, Xianglin (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of SMAD3 Gene Variants for Possible Roles in Ventricular Septal Defects and Other Congenital Heart Diseases

Li, Fei-Feng ; Zhou, Jing ; Zhao, Dan-Dan ; Yan, Peng ; Li, Xia ; Han, Ying ; Li, Xian-Shu ; Wang, Gui-Yu ; Yu, Kai-Jiang ; Liu, Shu-Lin Eisenberg, Leonard (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Upregulation of Long Noncoding RNA SPRY4-IT1 Modulates Proliferation, Migration, Apoptosis, and Network Formation in Trophoblast Cells HTR-8SV/neo

Zou, Yanfen ; Jiang, Ziyan ; Yu, Xiang ; Sun, Ming ; Zhang, Yuanyuan ; Zuo, Qing ; Zhou, Jing ; Yang, Nana ; Han, Ping ; Ge, Zhiping ; De, Wei ; Sun, Lizhou Milstone, David S. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Health-Related Lifestyle Behaviors among Male and Female Rural-to-Urban Migrant Workers in Shanghai, China

Yang, Hua ; He, Fang ; Wang, Tianhao ; Liu, Yao ; Shen, Yao ; Gong, Jian ; Dai, Wei ; Zhou, Jing ; Gu, Jie ; Tu, Yimin ; Wang, Tianying ; Shen, Lei ; Wu, Yumiao ; Xia, Xiuping ; Xu, Donghao ; Pan, Zhigang ; Zhu, Shanzhu Zeeb, Hajo (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of Transcriptional Repressor Gene MSX1 Variations for Possible Associations with Congenital Heart Diseases

Li, Fei-Feng ; Han, Ying ; Shi, Shuai ; Li, Xia ; Zhu, Xi-Dong ; Zhou, Jing ; Shao, Qing-Liang ; Li, Xue-Qi ; Liu, Shu-Lin Cooney, Austin John (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mitotic recombination in patients with ichthyosis causes reversion of dominant mutations in KRT10.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Choate, Keith A. ; Lu, Yin ; Zhou, Jing ; Choi, Murim ; Elias, Peter M. ; Farhi, Anita ; Nelson - Williams, Carol ; Crumrine, Debra ; Williams, Mary L. ; Nopper, Amy J. ; Bree, Alanna ; Milstone, Leonard M. ; Lifton, Richard P.

Science, Oct 1, 2010, Vol.330(6000), p.94(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tanshinone IIA Increases the Bystander Effect of Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase/Ganciclovir Gene Therapy via Enhanced Gap Junctional Intercellular Communication

Xiao, Jianyong ; Zhang, Guangxian ; Qiu, Pengxiang ; Liu, Xijuan ; Wu, Yingya ; Du, Biaoyan ; Li, Jiefen ; Zhou, Jing ; Li, Jingjing ; Tan, Yuhui Scemes, Eliana (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effect of Methamphetamine on the Microglial Damage: Role of Potassium Channel Kv1.3

Wang, Jun ; Qian, Wenyi ; Liu, Jingli ; Zhao, Jingjing ; Yu, Pan ; Jiang, Lei ; Zhou, Jing ; Gao, Rong ; Xiao, Hang Block, Michelle L. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 32  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (30)

Creation Date 

From To
 1. Before 1994  (2)
 2. 1994 To 2011  (3)
 3. 2012 To 2013  (4)
 4. 2014 To 2016  (14)
 5. After 2016  (9)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhou, Jing
 2. Zhou, J.
 3. Jing Zhou
 4. Li, Fei-Feng
 5. Hu, Zhibin

Searching Remote Databases, Please Wait