skip to main content
Results 1 2 next page
Refined by: List of all Versions Cancer remove List of all Versions Li, Shan remove List of all Versions Genetic Predisposition to Disease remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Role of IL-4 Gene Polymorphisms in HBV-Related Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population ( IL-4 Gene Polymorphisms and HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk)

Lu, Yu ; Wu, Zhitong ; Peng, Qiliu ; Ma, Liping ; Zhang, Xiaolian ; Zhao, Jiangyang ; Qin, Xue ; Li, Shan Coleman, William B. (Editor)

2014, Vol.9(10), p.e110061 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Myeloperoxidase Polymorphism, Menopausal Status, and Breast Cancer Risk: An Update Meta-Analysis

Deng, Yan ; Zhi-Yu, Zeng ; Qi-Liu, Peng ; Xiu-Li, Huang ; Cui-Ju, Mo ; Li, Shan ; Jin-Min, Zhao

PLoS One, Aug 2013, Vol.8(8), p.e72583 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

DNA Repair Gene XRCC1 Polymorphisms, Smoking, and Bladder Cancer Risk: A Meta-Analysis

Li, Shan ; Peng, Qiliu ; Chen, Yongbin ; You, Jianpeng ; Chen, Zhiping ; Deng, Yan ; Lao, Xianjun ; Wu, Huiling ; Zeng, Zhiyu

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e73448 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

CASP8 -652 6N Del Polymorphism Contributes to Colorectal Cancer Susceptibility: Evidence from a Meta-Analysis

Peng, Qiliu ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Li, Ruolin ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Li, Taijie ; Li, Shan

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e87925 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Li, Shan

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e116026 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Relationships between the Osteocalcin Gene Polymorphisms, Serum Osteocalcin Levels, and Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population ( Osteocalcin Gene Polymorphisms and HBV-Related HCC Risk)

Liu, Yanqiong ; Huang, Liying ; Lu, Yu ; Xi, Xue-E ; Huang, Xiu-Li ; Lu, Qinghua ; Huang, Xiamei ; Li, Shan ; Qin, Xue Coleman, William B. (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0116479 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Variations Affecting Serum Carcinoembryonic Antigen Levels and Status of Regional Lymph Nodes in Patients with Sporadic Colorectal Cancer from Southern China

Yu, Liang ; Tang, Weizhong ; Huang, Tiqiang ; Gao, Yong ; Tan, Aihua ; Yang, Xiaobo ; Zhang, Haiying ; Hu, Yanling ; Li, Shan ; Zhang, Shijun ; Mo, Linjian ; Liang, Zhenjia ; Shi, Deyi ; Huang, Zhang ; Guan, Yingyong ; Zhou, Jicheng ; Winkler, Cheryl ; O'Brien, Stephen ; Xu

PLoS One, Jun 2014, Vol.9(6), p.e97923 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Meta-Analysis of the Association between COX-2 Polymorphisms and Risk of Colorectal Cancer Based on Case–Control Studies

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Tang, Weizhong ; Chen, Zhiping ; Lai, Hao ; Wang, Jian ; Sui, Jingzhe ; Li, Shan

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e94790 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

LAPTM4B polymorphism increases susceptibility to multiple cancers in Chinese populations: a meta-analysis

Mo, Cuiju ; Lu, Yu ; Deng, Yan ; Wang, Jian ; Xie, Li ; Li, Taijie ; He, Yu ; Peng, Qiliu ; Qin, Xue ; Li, Shan

BMC Genetics, 2014, Vol.15, p.48 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

C-reactive protein genetic polymorphisms increase susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese population

Peng, Qiliu ; Ren, Shan ; Lao, Xianjun ; Lu, Yu ; Zhang, Xiaolian ; Chen, Zhiping ; Qin, Xue ; Li, Shan

Tumor Biology, 2014, Vol.35(10), pp.10169-10176 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Li, S.
  2. Li, Shan
  3. Qin, X.
  4. Qin, Xue
  5. Peng, Qiliu

Searching Remote Databases, Please Wait

  • Searching for
  • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
  • Show me what you have so far