skip to main content

Results 1 - 10 of 54  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: collection: MEDLINE/PubMed (NLM) remove author/creator: Zhou, Jing remove topic: Middle Aged remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Impact of total knee replacement practice: cost effectiveness analysis of data from the Osteoarthritis Initiative

Ferket, Bart S ; Feldman, Zachary ; Zhou, Jing ; Oei, Edwin H ; Bierma-Zeinstra, Sita M A ; Mazumdar, Madhu

The BMJ, 2017, Vol.356 [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sexual behavior of migrant workers in Shanghai, China

Dai, Wei ; Gao, Jian ; Gong, Jian ; Xia, Xiuping ; Yang, Hua ; Shen, Yao ; Gu, Jie ; Wang, Tianhao ; Liu, Yao ; Zhou, Jing ; Shen, Zhiping ; Zhu, Zhushan ; Pan, Zhigang

BMC Public Health, 2015, Vol.15 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of SMAD3 Gene Variants for Possible Roles in Ventricular Septal Defects and Other Congenital Heart Diseases

Li, Fei-Feng ; Zhou, Jing ; Zhao, Dan-Dan ; Yan, Peng ; Li, Xia ; Han, Ying ; Li, Xian-Shu ; Wang, Gui-Yu ; Yu, Kai-Jiang ; Liu, Shu-Lin Eisenberg, Leonard (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of Transcriptional Repressor Gene MSX1 Variations for Possible Associations with Congenital Heart Diseases

Li, Fei-Feng ; Han, Ying ; Shi, Shuai ; Li, Xia ; Zhu, Xi-Dong ; Zhou, Jing ; Shao, Qing-Liang ; Li, Xue-Qi ; Liu, Shu-Lin Cooney, Austin John (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nucleosomes Correlate with In Vivo Progression Pattern of De Novo Methylation of p16 CpG Islands in Human Gastric Carcinogenesis (Nucleosome & p16 Methylation in Carcinogenesis)

Lu, Zhe-Ming ; Zhou, Jing ; Wang, Xiuhong ; Guan, Zhenpo ; Bai, Hua ; Liu, Zhao-Jun ; Su, Na ; Pan, Kaifeng ; Ji, Jiafu ; Deng, Dajun Peng, Dunfa (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(4), p.e35928 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High Expression of FLOT1 Is Associated with Progression and Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma

Zhang, Shi-Hong ; Wang, Chan-Juan ; Shi, Ling ; Li, Xing-Hua ; Zhou, Jing ; Song, Li-Bing ; Liao, Wen-Ting Avila, Matias A. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Outcomes in Adenomyosis Treated with Uterine Artery Embolization Are Associated with Lesion Vascularity: A Long-Term Follow-Up Study of 252 Cases

Zhou, Jing ; He, Li ; Liu, Ping ; Duan, Hui ; Zhang, Hanze ; Li, Weili ; Gong, Shipeng ; Su, Guidong ; Chen, Chunlin Zhou, Shengtao (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization of human gastric carcinoma-related methylation of 9 miR CpG islands and repression of their expressions in vitro and in vivo

Du, Yantao ; Liu, Zhaojun ; Gu, Liankun ; Zhou, Jing ; Zhu, Bu-Dong ; Ji, Jiafu ; Deng, Dajun

BMC Cancer, 2012, Vol.12, p.249-249 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Expression quantitative trait loci for PAX8 contributes to the prognosis of hepatocellular carcinoma

Ma, Shijie ; Yang, Jianshui ; Song, Ci ; Ge, Zijun ; Zhou, Jing ; Zhang, Guoxin ; Hu, Zhibin Petta, Salvatore (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(3) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Determinants of tobacco smoking among rural-to-urban migrant workers: a cross-sectional survey in Shanghai

Liu, Yao ; Song, Huijiang ; Wang, Tianying ; Wang, Tianhao ; Yang, Hua ; Gong, Jian ; Shen, Yao ; Dai, Wei ; Zhou, Jing ; Zhu, Shanzhu ; Pan, Zhigang

BMC Public Health, 2015, Vol.15 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 54  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (45)

Creation Date 

From To
 1. Before 2009  (2)
 2. 2009 To 2011  (3)
 3. 2012 To 2013  (5)
 4. 2014 To 2016  (17)
 5. After 2016  (27)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhou, Jing
 2. Zhou, J
 3. Deng, Dajun
 4. Hu, Zhibin
 5. Liu, Zhishun

on this subject:

 1. Humans
 2. Female
 3. Male
 4. Adult
 5. Medicine

Searching Remote Databases, Please Wait