skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Fidler, Alenka ; Schmidt, Majda

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.5-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОЗРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Reichenberg, Monica

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.72-90 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА

Lisak, Natalija ; Bratković, Daniela ; Anić, Tena

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.91-125 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ВЕШТИНИТЕ ЗА ЖИВОТ И СОЦИЈАЛНОТО ПРИСПОСОБУВАЊЕ КАЈ СТУДЕНТИ СО ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ: ИМПЛИКАЦИИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ

Adeniyi, Samuel ; Anyama, Stella

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.25-43 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

РОДИТЕЛСКОТО ПРИФАЌАЊЕ / ОТФРЛАЊЕ И ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ СО И БЕЗ ДЕЛИКВЕНТНО ОДНЕСУВАЊЕ

Šurbanovska, Orhideja ; Kitkanj, Zoran ; Ristovska, Natasha

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.55-71 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Reichenberg, Monica
  2. Anyama, S.C.
  3. Fidler, A.
  4. Stella C. Anyama
  5. Orhideja Šurbanovska

Searching Remote Databases, Please Wait

  • Searching for
  • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
  • Show me what you have so far