skip to main content

Results 1 - 10 of 17  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The association between two polymorphisms in the TYMS gene and breast cancer risk: a meta-analysis.(Report)

Wang, Jun ; Wang, Baocheng ; Bi, Jingwang ; Di, Jianshi

Breast Cancer Research and Treatment, July, 2011, Vol.128(1), p.203(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Diversity of Human Copy Number Variation and Multicopy Genes

Sudmant, Peter ; Kitzman, Jacob ; Antonacci, Francesca ; Eichler, Evan

Science, Oct 29, 2010, pp.641-646 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A global reference for human genetic variation.(RESEARCH: ARTICLE)

Li, Yun ; The 1000 Genomes Project Consortium;

Nature, Oct 1, 2015, Vol.526(7571), p.68(20) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High-Quality Exome Sequencing of Whole-Genome Amplified Neonatal Dried Blood Spot DNA

Poulsen, Jesper Buchhave ; Lescai, Francesco ; Grove, Jakob ; Bækvad-Hansen, Marie ; Christiansen, Michael ; Hagen, Christian Munch ; Maller, Julian ; Stevens, Christine ; Li, Shenting ; Li, Qibin ; Sun, Jihua ; Wang, Jun ; Nordentoft, Merete ; Werge, Thomas Mears ; Mortensen, Preben Bo ; Børglum, Anders Dupont ; Daly, Mark ; Hougaard, David Michael ; Bybjerg-Grauholm, Jonas ; Hollegaard, Mads Vilhelm Brusgaard, Klaus (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic variations in the p11/tPA/BDNF pathway are associated with post stroke depression.(Report)

Liang, Jinfeng ; Yue, Yingying ; Jiang, Haitang ; Geng, Deqin ; Wang, Jun ; Lu, Jianxin ; Li, Shenghua ; Zhang, Kezhong ; Wu, Aiqin ; Yuan, Yonggui;

Journal of Affective Disorders, Jan 15, 2018, Vol.226, p.313(13) [Peer Reviewed Journal]

No full-text

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The diploid genome sequence of an Asian individual

Wang, Jun ; Wang, Wei ; Li, Ruiqiang ; Li, Yingrui ; Tian, Geng ; Goodman, Laurie ; Fan, Wei ; Zhang, Junqing ; Li, Jun ; Zhang, Juanbin ; Guo, Yiran ; Feng, Binxiao ; Li, Heng ; Lu, Yao ; Fang, Xiaodong ; Liang, Huiqing ; Du, Zhenglin ; Li, Dong ; Zhao, Yiqing ; Hu, Yujie ; Yang, Zhenzhen ; Zheng, Hancheng ; Hellmann, Ines ; Inouye, Michael ; Pool, John ; Yi, Xin ; Zhao, Jing ; Duan, Jinjie ; Zhou, Yan ; Qin, Junjie ; Ma, Lijia ; Li, Guoqing ; Yang, Zhentao ; Zhang, Guojie ; Yang, Bin ; Yu, Chang ; Liang, Fang ; Li, Wenjie ; Li, Shaochuan ; Li, Dawei ; Ni, Peixiang ; Ruan, Jue ; Li, Qibin ; Zhu, Hongmei ; Liu, Dongyuan ; Lu, Zhike ; Li, Ning ; Guo, Guangwu ; Zhang, Jianguo ; Ye, Jia ; Fang, Lin ; Hao, Qin ; Chen, Quan ; Liang, Yu ; Su, Yeyang ; San, A ; Ping, Cuo ; Yang, Shuang ; Chen, Fang ; Li, Li ; Zhou, Ke ; Zheng, Hongkun ; Ren, Yuanyuan ; Yang, Ling ; Gao, Yang ; Yang, Guohua ; Li, Zhuo ; Feng, Xiaoli ; Kristiansen, Karsten ; Wong, Gane ; Nielsen, Rasmus ; Durbin, Richard ; Bolund, Lars ; Zhang, Xiuqing ; Li, Songgang ; Yang, Huanming ; Wang, Jian

Nature, Nov 6, 2008, Vol.456(7218), pp.60-5 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

MDR1 gene C3435T polymorphism and cancer risk: a meta-analysis of 34 case--control studies.(Report)

Wang, Jun ; Wang, Baocheng ; Bi, Jingwang ; Li, Kainan ; Di, Jianshi

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, June, 2012, Vol.138(6), p.979(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Determinants of Nipple Aspiration Fluid Yield.(Report)

Shidfar, Ali ; Wang, Jun ; Wiesenfeld, Elliot ; Zhang, Wei ; Scholtens, Denise ; Fought, Angela ; Chatterton, Robert T. ; Khan, Seema A.

Annals of Surgical Oncology, 2016, Vol.23(8), p.2487(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A platform for soybean molecular breeding: the utilization of core collections for food security.(Report)

Qiu, Li - Juan ; Xing, Li - Li ; Guo, Yong ; Wang, Jun ; Jackson, Scott A. ; Chang, Ru - Zhen

Plant Molecular Biology, Sept, 2013, Vol.83(1-2), p.41(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

CETP gene polymorphisms and risk of coronary atherosclerosis in a Chinese population.(Report)

Wang, Jun ; Wang, Li Jun ; Zhong, Yong ; Gu, Ping ; Shao, Jia Qing ; Jiang, Shi Sen ; Gong, Jian Bin

Lipids in Health and Disease, Nov 27, 2013, Vol.12(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 17  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (16)

Creation Date 

From To
 1. Before 2010  (2)
 2. 2010 To 2011  (2)
 3. 2012 To 2014  (4)
 4. 2015 To 2017  (6)
 5. After 2017  (3)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wang, Jun
 2. Wang, J
 3. Li, Yingrui
 4. Fang, Xiaodong
 5. Li, Qibin

Searching Remote Databases, Please Wait