skip to main content

Results 1 - 10 of 59  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: author/creator: Li, Jun remove topic: Animals remove topic: Rats remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reactive Oxygen Species Regulate the Levels of Dual Oxidase (Duox1-2) in Human Neuroblastoma Cells (ROS Regulation of DUOX 1 and 2 Expression)

Damiano, Simona ; Fusco, Roberta ; Morano, Annalisa ; De Mizio, Mariarosaria ; Paternò, Roberto ; De Rosa, Antonella ; Spinelli, Rosa ; Amente, Stefano ; Frunzio, Rodolfo ; Mondola, Paolo ; Miot, Francoise ; Laccetti, Paolo ; Santillo, Mariarosaria ; Avvedimento, Enrico Vittorio Li, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(4), p.e34405 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effects of Neurolytic Celiac Plexus Block on Liver Regeneration in Rats with Partial Hepatectomy

Li, Jun ; Yan, Hong-Tao ; Che, Jian-Xiang ; Bai, Shu-Rong ; Qiu, Qing-Ming ; Ren, Ling ; Pan, Fan ; Sun, Xiao-Qin ; Tian, Fu-Zhou ; Li, Dong-Xuan ; Tang, Li-Jun Spencer, Juliet (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Preconditioning via Angiotensin Type 2 Receptor Activation Improves Therapeutic Efficacy of Bone Marrow Mononuclear Cells for Cardiac Repair

Xu, Yinchuan ; Hu, Xinyang ; Wang, Lihan ; Jiang, Zhi ; Liu, Xianbao ; Yu, Hong ; Zhang, Zhaocai ; Chen, Huiqiang ; Chen, Han ; Steinhoff, Gustav ; Li, Jun ; Jian’an Wang, <Given-Names/> Tang, Yao Liang (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic Analysis of a Rat Model of Aerobic Capacity and Metabolic Fitness

Yu-Yu, Ren ; Overmyer, Katherine ; Qi, Nathan ; Treutelaar, Mary ; Heckenkamp, Lori ; Kalahar, Molly ; Koch, Lauren ; Britton, Steven ; Burant, Charles ; Li, Jun

PLoS One, Oct 2013, Vol.8(10), p.e77588 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

N-3 PUFA Supplementation Triggers PPAR-α Activation and PPAR-α/NF-κB Interaction: Anti-Inflammatory Implications in Liver Ischemia-Reperfusion Injury (N-3 PUFA in Liver Preconditioning)

Zúñiga, Jessica ; Cancino, Milena ; Medina, Fernando ; Varela, Patricia ; Vargas, Romina ; Tapia, Gladys ; Videla, Luis A ; Fernández, Virginia Li, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(12), p.e28502 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Amelioration of Experimental Autoimmune Uveitis by Leflunomide in Lewis Rats

Fang, Cheng-Bo ; Zhou, De-Xi ; Zhan, Shu-Xiang ; He, Yong ; Lin, Zhen ; Huang, Cheng ; Li, Jun Rosenbaum, James T. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reperfusion Promotes Mitochondrial Dysfunction following Focal Cerebral Ischemia in Rats (Mitochondrial Dysfunction following Brain Ischemia)

Li, Jun ; Ma, Xuesong ; Yu, Wei ; Lou, Zhangqun ; Mu, Dunlan ; Wang, Ying ; Shen, Baozhong ; Qi, Sihua Mongin, Alexander A. (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e46498 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparison of Invasive Blood Pressure Measurements from the Caudal Ventral Artery and the Femoral Artery in Male Adult SD and Wistar Rats

Wang, Ying ; Cong, Yushuang ; Li, Jun ; Li, Xueting ; Li, Bing ; Qi, Sihua Yue, Junming (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Norcantharidin Inhibits Renal Interstitial Fibrosis by Blocking the Tubular Epithelial-Mesenchymal Transition

Li, Ying ; Sun, Yan ; Liu, Fuyou ; Sun, Lin ; Li, Jun ; Duan, Shaobin ; Liu, Hong ; Peng, Youming ; Xiao, Li ; Liu, Yuping ; Xi, Yiyun ; You, Yanhua ; Li, Hua ; Wang, Min ; Wang, Shuai ; Hou, Tao Burdmann, Emmanuel A. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(6) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

In Vitro Effects of Pirfenidone on Cardiac Fibroblasts: Proliferation, Myofibroblast Differentiation, Migration and Cytokine Secretion

Shi, Qiang ; Liu, Xiaoyan ; Bai, Yuanyuan ; Cui, Chuanjue ; Li, Jun ; Li, Yishi ; Hu, Shengshou ; Wei, Yingjie Leri, Annarosa (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 59  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (46)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (58)
 2. Conference Proceedings  (1)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2005  (3)
 2. 2005 To 2007  (4)
 3. 2008 To 2010  (6)
 4. 2011 To 2014  (27)
 5. After 2014  (19)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Li, Jun
 2. Li, J
 3. Jun Li
 4. Huang, Cheng
 5. Qi, Sihua

Searching Remote Databases, Please Wait