skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Effects of Pleiotrophin in Proliferative Diabetic Retinopathy

Zhu, Xuemei ; Bai, Yujing ; Yu, Wenzhen ; Pan, Chungting ; Jin, Enzhong ; Song, Dan ; Xu, Qiong ; Yao, Yuou ; Huang, Lvzhen ; Tao, Yong ; Li, Xiaoxin ; Zhao, Mingwei Mori, Keisuke (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Searching Remote Databases, Please Wait