skip to main content

Results 1 - 10 of 15  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: language: Gallegan remove topic: Sustainability remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Educación social e educación ambiental: análise de propostas ambientais nas carreiras de montaña

Villaverde Doval, Javier

AmbientalMente sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambiental, 2016, Issue 22, pp.36-47

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The use of wild fauna for the promotion of ecotourism activities: the case of the Andean condor (Vultur gryphus) in the Río Turbio coal basin [Argentina] ; O uso da fauna silvestre para o fomento de actividades ecoturísticas: o caso do cóndor andino (Vultur gryphus) na cuenca carbonífera de Río Turbio

Ferrari , S. ; Macnamara , M. ; Albrieu , C. ; Asueta , R. ; Alarcón , S.

Ambientalmente Sustentable, 2009, Issue no.8, Issue 8, pp.173-184

Full text available

3
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[Environmental education programmes in the La Coruña city [Spain] [poster]] ; Programas de educación ambiental no Concello da Coruña [póster]

Anón. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The educative experience of the Botanic Garden of Cordoba [Spain] ; A experiencia educativa do Xardín Botánico de Córdoba

Martínez Escrich , B. , Jardín Botánico De Córdoba

Ambientalmente Sustentable, 2008, Issue no.6, Issue 6, pp.39-56

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

[The participation as social learning and knowledge process] ; A participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social

Heras Hernández , F.

Ambientalmente Sustentable, 2006, Issue no.1-2, Issue 1, pp.229-242

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

[ECO-CENTRES, an experience of participation, research and obligation for an education in sustainability] ; ECOCENTROS, unha experiencia de intervención, investigación e compromiso por unha educación para a sostenibilidade

Conde Núñez , M.C. ; Corrales Vázquez , J.M. ; Sánchez Cepeda , S. , Universidad De Granada . Facultad De Ciencias De La Educación

Ambientalmente Sustentable, 2006, Issue no.1-2, Issue 1, pp.257-263

Full text available

7
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[Are you consuming or devouring?] ; Consumes ou devoras?

Duro , X. ; Pardellas , M. ; García Villaverde , X.M. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

8
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[School Agenda 21 in Galicia [Spain]. Design of a participatory education model for sustainability] ; A Axenda 21 Escolar en Galicia. Deseño dun modelo participativo de educación para a sostibilidade

Salgado Blanco , M. ; Serrallé Marzoa , J.F. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2008, 2007

No full-text

9
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[1st Programme of sustainable mobility. "Walking about the streets of Ponteareas" [Galicia, Spain]] ; Primeiro programa de mobilidade sostible: "Ruando por Ponteareas"

Álvarez González , G. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

10
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

[The environmental education for biodiversity conservation: "Environmental Atlas as didactic resource" [poster]] ; A educación ambiental para a conservación da biodiversidade: "Atlas ambiental como recurso didáctico" [póster]

Guzmán López , C. 2007

Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, 1., Santiago de Compostela (España), 24-27 Sep 2007, 2007

No full-text

Results 1 - 10 of 15  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Full Text Online (5)

Refine My Results

Resource Type 

  1. Conference Proceedings  (10)
  2. Articles  (5)
  3. More options open sub menu

Creation Date 

From To

Searching Remote Databases, Please Wait