skip to main content

Results 1 - 10 of 70  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lærerrollen i fagsamtaler: trening av muntlige ferdigheter i et dialogisk klasserom

Buskerud, Simen ; Roberg, Karl 2014

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel?

Paulsen, Jens Erik ; Simensen, Trond Kyrre

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel?

Paulsen, Jens Erik ; Simensen, Trond Kyrre 2017

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Læringsressurser og lærerrollen – et partnerskap i endring?

Ingvill Rasmussen ; Andreas Lund

Acta Didactica Norge, 01 November 2015, Vol.9(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen

Tellmann, Silje Maria ; Lorentzen, Marte ; Mausethagen, Sølvi 2016

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Elevmedvirkningens betydning for mestringsforventning, og læreren som tilrettelegger

Karterud, Julie 2018

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kroppsøvingslærerens rolle – veien til et godt læringsmiljø : En kvalitativ studie

Lunde, Linn Jeanette Haga ; Skar, Agnete Havig 2013

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hvorfor liker jeg læreren min?

Amundsen, Vegard André 2015

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Jeg prøver å gripe nuet. Hvordan tre lærere i voksenopplæringen takler ulike dilemmaer i hverdagen faglig og relasjonelt.

Fossberg, Anne Bang 2017

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Når regler ikke er tilstrekkelig : en kvalitativ studie av læreres forståelse av sitt profesjonelle skjønn

Hesthammer, Kristoffer 2018

Full text available

Results 1 - 10 of 70  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (2)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Dissertations  (48)
 2. Text Resources  (16)
 3. Articles  (5)
 4. Books  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2010  (3)
 2. 2010 To 2012  (3)
 3. 2013 To 2014  (13)
 4. 2015 To 2017  (35)
 5. After 2017  (15)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Norwegian  (68)
 2. English  (2)
 3. nbo  (1)
 4. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait