skip to main content

Results 1 - 10 of 351  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exosomes Derived from miR-214-Enriched Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Regulate Oxidative Damage in Cardiac Stem Cells by Targeting CaMKII
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Exosomes Derived from miR-214-Enriched Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Regulate Oxidative Damage in Cardiac Stem Cells by Targeting CaMKII

Wang, Yan ; Zhao, Ranzun ; Liu, Debin ; Deng, Wenwen ; Xu, Guanxue ; Liu, Weiwei ; Rong, Jidong ; Long, Xianping ; Ge, Junbo ; Shi, Bei Li, Haobo ; Haobo Li

Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, Vol.2018, p.1-21 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Hypoxia-Activated PI3K/Akt Inhibits Oxidative Stress via the Regulation of Reactive Oxygen Species in Human Dental Pulp Cells
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hypoxia-Activated PI3K/Akt Inhibits Oxidative Stress via the Regulation of Reactive Oxygen Species in Human Dental Pulp Cells

Liu, Fei ; Huang, Xin ; Luo, Zhenhua ; He, Jingjun ; Haider, Farhan ; Song, Ci ; Peng, Ling ; Chen, Ting ; Wu, Buling Li, Haobo ; Haobo Li

Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, Vol.2019, p.1-10 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Troxerutin Protects Kidney Tissue against BDE-47-Induced Inflammatory Damage through CXCR4-TXNIP/NLRP3 Signaling
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Troxerutin Protects Kidney Tissue against BDE-47-Induced Inflammatory Damage through CXCR4-TXNIP/NLRP3 Signaling

Shan, Qun ; Zheng, Gui-hong ; Han, Xin-rui ; Wen, Xin ; Wang, Shan ; Li, Meng-qiu ; Zhuang, Juan ; Zhang, Zi-Feng ; Hu, Bin ; Zhang, Yanqiu ; Zheng, Yuan-Lin Li, Haobo ; Haobo Li

Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, Vol.2018, p.1-11 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Degradation of TRPML1 in Neurons Reduces Neuron Survival in Transient Global Cerebral Ischemia
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Degradation of TRPML1 in Neurons Reduces Neuron Survival in Transient Global Cerebral Ischemia

Wang, Yang ; Jiang, Shao-wei ; Liu, Xuan ; Niu, Lei ; Ge, Xiao-li ; Zhang, Jin-cheng ; Wang, Hai-rong ; Fei, Ai-hua ; Gao, Cheng-jin ; Pan, Shu-ming Li, Haobo ; Haobo Li

Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, Vol.2018, p.1-11 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Transduced PEP-1-Heme Oxygenase-1 Fusion Protein Attenuates Lung Injury in Septic Shock Rats
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Transduced PEP-1-Heme Oxygenase-1 Fusion Protein Attenuates Lung Injury in Septic Shock Rats

Yan, Xue-Tao ; He, Xiang-Hu ; Wang, Yan-Lin ; Zhang, Zong-Ze ; Tang, Jun-Jiao Li, Haobo ; Haobo Li

Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, Vol.2018, p.1-12 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Confined catalysis under two-dimensional materials
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Confined catalysis under two-dimensional materials

Li, Haobo ; Xiao, Jianping ; Fu, Qiang ; Bao, Xinhe

Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2017, Vol.114 (23), p.5930-5934 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production

Deng, Jiao ; Li, Haobo ; Wang, Suheng ; Ding, Ding ; Chen, Mingshu ; Liu, Chuan ; Tian, Zhongqun ; Novoselov, K. S ; Ma, Chao ; Deng, Dehui ; Bao, Xinhe

Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.14430 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Reversible manipulation of the magnetic state in SrRuO3 through electric-field controlled proton evolution
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reversible manipulation of the magnetic state in SrRuO3 through electric-field controlled proton evolution

Li, Zhuolu ; Shen, Shengchun ; Tian, Zijun ; Hwangbo, Kyle ; Wang, Meng ; Wang, Yujia ; Bartram, F. Michael ; He, Liqun ; Lyu, Yingjie ; Dong, Yongqi ; Wan, Gang ; Li, Haobo ; Lu, Nianpeng ; Zang, Jiadong ; Zhou, Hua ; Arenholz, Elke ; He, Qing ; Yang, Luyi ; Luo, Weidong ; Yu, Pu

Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.1-9 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Hyperglycemia Abrogates Ischemic Postconditioning Cardioprotection by Impairing AdipoR1/Caveolin-3/STAT3 Signaling in Diabetic Rats
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hyperglycemia Abrogates Ischemic Postconditioning Cardioprotection by Impairing AdipoR1/Caveolin-3/STAT3 Signaling in Diabetic Rats

Li, Haobo ; Yao, Weifeng ; Liu, Zipeng ; Xu, Aimin ; Huang, Yu ; Ma, Xin-liang ; Irwin, Michael G ; Xia, Zhengyuan

Diabetes (New York, N.Y.), 2016, Vol.65 (4), p.942-955 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Atomic-resolution imaging of electrically induced oxygen vacancy migration and phase transformation in SrCoO2.5-σ
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Atomic-resolution imaging of electrically induced oxygen vacancy migration and phase transformation in SrCoO2.5-σ

Zhang, Qinghua ; He, Xu ; Shi, Jinan ; Lu, Nianpeng ; Li, Haobo ; Yu, Qian ; Zhang, Ze ; Chen, Long-Qing ; Morris, Bill ; Xu, Qiang ; Yu, Pu ; Gu, Lin ; Jin, Kuijuan ; Nan, Ce-Wen

Nature communications, 2017, Vol.8 (1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 351  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (275)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (336)
 2. Datasets  (5)
 3. Web Resources  (3)
 4. Images  (2)
 5. Journals  (2)
 6. Conference Proceedings  (2)
 7. Text Resources  (1)
 8. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2006  (6)
 2. 2006 To 2008  (16)
 3. 2009 To 2011  (18)
 4. 2012 To 2015  (72)
 5. After 2015  (262)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (348)
 2. Chinese  (3)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait